دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

در رابطه بامصاحبه آقای عیوضی باسایت کوه نامه

اینکه بین بنده وآقای عیوضی درحوزه کوهنوردی کرمانشاه اختلافات جدی وجود داردبرکسی پوشیده نیست.اینکه باوساطت بعضی ازبزرگان کوهنوردی کرمانشاه بین ماوایشان دیداری صورت گرفت دلیل نمیشود که ازنامبرده انتقادی نکنم.اینکه آقای عیوضی درکوهنوردی متحمل زحمات زیادی شده اندهم برکسی پوشیده نیست.بنده بسهم خودم بعنوان فردی که نیمی ازعمر 47ساله خود رادرخانواده کوهنوردی کرمانشاه سپری کرده است قدر دان زحمات ایشان هستم.وظیفه دارم بعرض خوانندگان محترم برسانم که هر آنچه اختلاف بین من وآقای عیوضی وجود دارد درحوزه کوهنوردی است وبطورکلی خارج ازدنیای کوهنوردی باایشان هیچ ارتباطی نداشته ام.آقای عیوضی اخیرا باسایت کوه نامه مصاحبه ای داشته اندکه دربعضی از موارد آن بنده چند سوال دارم  امیدوارم بتوانم پاسخی ازایشان دریافت کنم.قسمتی ازمصاحبه ایشان رادرداخل پرانتزملاحظه بفرمائید(تاکنون نزدیک به 75 مسیربرروی دیواره ی 1200 متری بیستون گشایش یافته است و این حاصل کار40 تا 50 سال بچه های کرمانشاه و ایران است مانباید زیرمجموعه خارجی ها باشیم.ما ایرانیها  در کوه نوردی و سنگ نوردی سبک داریم و حرفهای زیادی برای گفتن و باید از کار خودمان دفاع کنیم در طی 3 دوره گذشته جشنواره بیستون به آن اهداف اولیه که برای جشنواره تعریف شده بود نرسیدیم. جشنواره برای رشد و نمایش کارهایی است که تاکنون انجام شده است)آقای عیوضی بنده بعنوان خواننده مصاحبه شما چند سوال دارم....مانبایدزیرمجموعه خارجی هاباشیم یعنی چه؟آیادرسه دوره جشنواره ازطرف فرد یا افرادی تلاش شده است که سنگنوردان ایرانی زیر مجموعه خارجی ها باشند؟(ما ایرانی ها در کوه نوردی و سنگنوردی سبک داریم )آقای عیوضی منظورشما از سبک داریم دقیقاچیست؟آیا منظورتان این است که در ایران فنی،تکنیکی یاروشی درسنگنوردی ابداع شده است؟(وبایدازکار خودمان دفاع کنیم)آقای عیوضی آیاسنگنوردان خارجی شرکت کننده درجشنواره یابعضی ازهم وطنان خودما سعی در بی ارزش جلوه دادن فعالیتهای انجام شده به روی دیواره بیستون را داشته اند که ماباید ازکارخودمان دفاع کنیم؟آقای عیوضی فرموده اید که جشنواره برای رشد و نمایش کارهایی است که تاکنون انجام شده است.پس چرادرسه دوره ازجشنواره هیچکدام ازمسیرهای گشایش شده توسط سنگنوردان دیگر استانها معرفی نشد؟چرافقط یک سری ازمسیرهای خاص متعلق به افراد خاص در دفترچه های راهنمای جشنواره چاپ شد.چراهیچکدام ازمسیرهای دهه 80سنگنوردان کرمانشاه درجشنواره ها معرفی نشد؟البته شاید هم شده باشد ومن درجریان نباشم.آقای عیوضی گفتمان شماوچندتن ازهم فکرانتان دررابطه باجشنواره بیستون آینده خوبی را برای این جشنواره رقم نخواهد زد.

 

ودرآخراینکه بیش از40فعالیت ازشمادرمصاحبه ذکرشده است که بنده فکر میکنم حق مطلب ادا نشده است یااینکه قصد داشته اید به کلیات بپردازید.تمام کسانی که شما رامی شناسند میدانندکه سابقه شمابسیاردرخشان تر از آن 40مورد است.اما چه کنم که وقتی به بند12 رسیدم آه ازنهادم برآمد(تاسیس راه اندازی وسرپرستی خانه کوه نوردان کرمانشاه)بلافاصله بندهای بعدی راجاگذاشته وبه سالهای 75و76رفتم انتظار داشتم که صادقانه درشرح فعالیتهایتان به انحلال خانه کوهنوردان کرمانشاه بعدازچندین سال فعالیت درخشان اشاره میکردید.آقای عیوضی درآن دیداری که باهم داشتیم یکی ازمباحث مطرح شده توسط بنده این بود که چراگروه مذکور دراوج توانمندی منحل شد وشما به گردن دیگری انداختید.وظیفه دارم  بعرض برسانم  درآن سالی که خانه کوهنوردان کرمانشاه منحل شدجنابعالی وسه تن دیگر ازدوستانتان بعنوان هیئت مدیره سکان هدایت گروه رادردست داشتیدوالبته آن سه نفردیگربه حرف شنوی کامل ازشما معروف هستند.وشما تا ابدمسئول این کارخواهید بود البته ازنظربنده.مگر اینکه بتوانید جواب قانع کننده ای به من بدهید.آقای عیوضی بنده بعنوان یک عضوسابق خانه کوهنوردان ازشما یک سوال دارم.دلیل یا دلایل انحلال خانه کوهنوردان کرمانشاه در زمان تصدی جنابعالی ودیگردوستانتان بعنوان هیئت مدیره چه بوده است؟آقای عیوضی درمصاحبه به نکات ارزشمندی اشاره کرده اید(باید همیشه حالت تظاهر و ریا را کنارگذاشت تا به واقعیت رسید)منهم دنبال واقعیت هستم.ممنون شما میشوم اگر مرایاری دهیدکه پاسخ سوال چندین ساله ام راپیداکنم.خیلی تلاش کردم که این پست کوتاه باشد.

 درآخرخطابم به خوانندگان محترم میباشددر رابطه با این پست هیچگونه کامنت خصوصی رانخواهم پذیرفت.استدعادارم که کلیه کامنتهاعمومی باشد.ویک عرض هم به خوانندگان بزرگوار کرمانشاهی دارم مادراین شهرخوب یکدیگر رامی شناسیم.به توانمندی های هم خوب آشناهستیم.اجازه بدهیدیکباربرای همیشه این قضیه اختلاف بنده وآقای عیوضی بواسطه این پست حل شود.البته اگر پاسخگوباشند.کامنتینگ این وبلاگ بازاست یک خواهش دارم و آن این است که این پست رامحل دسته کشی نکنیددرجشنواره دوم بیستون بخاطر همین دسته کشی ها بحدکافی حیثیت کوهنوردان کرمانشاهی لکه دارشد.اگرمیتوانیدباکامنت هایتان کمکی بکنید.یاعلی.منت دارم.وگر نه بخوانید ودرگذرید.مباداخدای ناکرده دراینجابه کسی توهینی شود.البته بنده بعنوان نویسنده این پست وظیفه خود میدانم که پاسخگوی تمام خوانندگان محترم باشم.همیشه سلامت باشید.

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٤:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/٢٧
تگ ها :

آقای ریاحی الان وقت خالی کردن میدان نیست.

باسلام.آقای ریاحی عکسهای اخیر شما شایددارای ارزش هنزی زیادی باشند.اما صادقانه عرض کنم برای ما راضی کننده نیست .چه اتفاقی افتاده است که شما ازکوهها پائین آمده اید.وبه کوچه های فیض آباد پناه برده اید.این آن چیزی نیست که ما از شما انتظار داریم.

درود برآقا مرتضی عزیز..این نظر لطف و بزرگواری شماست...با اجازه شما کمی به خودم مرخصی دادم...ممنونکه به فکر شاگردتان هستید..برقرار باشید.

نوشته بالابصورت یک کامنت وپاسخ درفیسبوک آقای ریاحی بین بنده وایشان رد وبدل گردید.خب بدی خیلی ازما این است که ازنوشته ها وعکسهایمان میشود به حال وروزمان پی برد.وقتی که دوپست آخروبلاگ آقای ریاحی(شاودالان)به روز نشدن وبلاگ ،واین پاسخ آخر راکنارهم قرار دادم متوجه شدم که رنجش آقای ریاحی عمیق ترازاین حرفها است.چرا؟چون ازهمان پست پیچکهای وبلاگ ایشان دستگیرم شد که نامبرده ازچیزی دلخوراست.واین دلخوری باعث شده است که ما ازآن پستها وعکسهای صاف وزلال ایشان محروم شویم.آقای ریاحی بدونه مقدمه میروم سراصل مطلب.مثل روز برایم روشن است که ازچه چیزهای رنجیده خاطر هستید اگرازشما میخواهم که  میدان راخالی نکنید بخاطر این نیست که به زور بازوی شما نیازمندهستیم.بخاطراین نیست که شما تمام ابعاد آشکاروپنهان کوهنوردی این شهر رامی شناسید.ویااینکه فکر کنید ماقصد یارکشی داریم.خیرآقای ریاحی هیچکدام ازاینها نیست.آقاحسین شماومعدود افرادی درکوهنوردی این شهرخواب بعضی ازبدسرشتان راآشفته کرده اید.میدانید چرا؟جوابش خیلی ساده است.صداقت.چیزی که این روزها کوهنوردی شهر ما بشدت به آن نیازمند است وبعضی هابشدت ازآن گریزان هستندوهرآنچه درتوان دارند رابکارخواهند بست تاکوهنوردان صادق رایک به یک ازمیدان بدرکنند.وشماهم ازاین قاعده جدا نیستید.آقای ریاحی شمابااعتبارصادقانه ای که درعرصه کوهنویسی مجازی کسب کرده اید میتوانید درخیلی ازمعادلات کوهنوردی این شهر اثر گذار باشید واین آن چیزی است که تبدیل به کابوس بعضی از افراد شده است.آقای ریاحی یقین داشته باشید کوتاهی امروز پشیمانی فردا را بدنبال خواهد داشت.خیلی از وقتها مانمی توانیم فقط برای دل خودمان کوه برویم.درضمن مرخصی رفتن حق شما است اما این کارشما خود زنی برای فرار ازخدمت درشرائط سخت است.ودرآخر اینکه میدانم خیلی ازوبلاگ نویسان گرامی وبلاگ شاودالان رامی شناسندازهمه شما بزرگواران تقاضا دارم  بهر صورت ممکن که صلاح میدانید آقای ریاحی راتشویق کنیدکه وبلاگ شاودالان رامجدد راه اندازی کند.

 

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٥:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢٤
تگ ها :

توضیحات تکمیلی پست چشمه سهراب.

بعدازدرج پستی مربوط به منطقه چشمه سهراب یک کامنت توسط دوست خوبمان جناب آقای مسعود یاوری برای اینجانب ارسال گردیدنظربه اهمیت موضوع لازم دیدم که عین کامنت را برای رفع نواقص پست خودم دراینجامنتشرکنم.

ba arze salamo khaste nabashid zekre chand nokte dar movrede tarikhcheiemantegheie Cheshme Sohrab khali az lotf nist: dar sale 80 aghaie hasan Hasan Javadian bad az anjam yek barnameie shenasaie va pei bordan be potansilhaie in mantaghe eghdam be goshayeshe 2 masir nemoodand ke dar an zaman be dalile bode masafat va dar ekhtiar nabudane vasileie naghlie shakhsi edameie kar natamam mand. Ama dar sale 87 ishan be hamrahe injanb, Amir Bagheri va Victor Amiri eghdam be edameie kar natamame ghabli kardand va 3 masire digar be in majmooe ezafe shod ke moteasefane be dalile asib didegie aghaie javadian dar heine kar dar hamin mantaghe bare digar kare goshayesh natamam mand va bad az behboodi ishan be dalile nazdiktar boodane mantagheie Chalabeh in mantaghe ra dar ovlaviate karie khod gharar dadand va badaz etmame kare goshayesh dar chalabeh ishan dar sale 92 dobare kare goshayesh dar cheshme sohrab ra ba goshayeshe masire LALEH az sar greftand. Va dar sale 93 in mantaghe,hamzaman ba avalin dovreie kelashaie divare navardie emen, tavasote aghaie javadian be fedrasion moarefi shod ke nazare ishan movrede esteghbale morabiane faransavi gharar greft. Dar payan ja dare ke az ishan be khatere tamame zahamaty ke keshidan tashakor konam,va shayane zekre ke in tashakor na faghat bekhatere kare goshayeshe masire, balke ishan masirhaie ba keifiati ham goshayesh kardan,na tanha kare ishan kamiat dashte balke kamiiate hamrah ba keifiat bude,va in keifiat dar kare ishan natijeie salha zahmat va momaresat dar kare sangnavardie, be tovri ke ishan aksare masirhaie sathe balaie shahreman (5.13d jahangate be onvane mesal) ra be onvane nafare aval sood kardan, va hamin tajrobeie soodhaie daraje bala va salha sangnavardi dar balatarin sathe iran poshtvaneie in bozorgvar dar goshayeshe masirhaie ba keifiat hastesh, va shahede in modaa soode masire ejbar ba darajeie sakhtie 5.13c hast ke ishan sale gozashte pas az modati doori az sangnavardi anjam dadan.khoda negahdaresh bashe. Ba tashakor.

 

 

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱٠
تگ ها :

یک دنیا سنگ.یک عالمه مسیر(چشمه سهراب)

سالهای سال بودکه ازجاده کرمانشاه سنقرترددمیکردیم وهروقت به روستای چشمه سهراب میرسیدیم بامشاهده آن همه سنگ دلمان غش میرفت.وافسوس ازاینکه چرابخاطر طولانی بودن مسافت کسی مایل نیست برای سنگنوردی به اینجا بیاید.البته آقای حسن جوادیان سال80دوسه تایی مسیر را درچشمه سهراب کارکرده بود.من ومحسن هم سال 90یک مسیر درغارآوازا کارکردیم ولی بیشترجنبه تفریح داشت تاسنگنوردی.تااینکه دربرنامه های جدیدفدراسیون بنام توسعه مناطق سنگنوردی این قسمت موردتوجه واقع شدودوکلاس بولتینگ درچشمه سهراب برگزارگردید.درکلاس مباحثی در رابطه باتمرکز مسیرهای سنگنوردی دریک منطقه کوچک باقابلیت دسترسی سهل وآسان مطرح شدواینکه این منطقه برای تبدیل شدن به یک سایت سنگنوردی عالی تمام فاکتورها را دارا میباشد.واین مباحث ذهن سنگنوردان کرمانشاه رابه این سمت سوق داد.وجود5اشکفت(فرو رفتگی)9دیواره با ارتفاع متفاوت این ظرفیت رابوجود آورده است که بتوان حداقل 150مسیر رادریک عرض به مسافت1000متررولکوبی نمود.دربعضی ازقسمتهاماشین تاکناردیواره میرود و بیشترین مسافت پیاده روی برای دسترسی 20تا30دقیقه میباشد.تنوع مسیرها برای گشایش درجات مختلف بسیاربالا میباشدواینکه حالامنطقه چشمه سهراب برای مایک هدف است.درمورخه 6/30و7/7دومسیر را به ارتفاع 30و25مترتمام کردیم و14مسیر دیگر رانشان کردیم.اعضاشرکت کننده دربرنامه محسن هدایت.پویا آزادانی.مرتضی زارع.اطلاعات مسیرهای موجود را درپستهای آتی بعرض خواهم رساند.مسیرهای آماده برای صعوددرمنطقه 26عددمیباشد.(روستای چشمه سهراب درکیلومتر19جاده بیستون سنقر واقع گردیده است)

تصاویر درادامه مطلب.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٧
تگ ها :

خداحافظ تابستان گرم.

وقتی که روز دوم مهر هنگام سنگنوردی نوازش یک نسیم خنک را احساس کردیم متوجه شدیم که تابستان گرم امسال هم دارد به پایان میرسد.گرم بخاطر اینکه این ایام یک روز درمیان ساعت چهاربعدازظهر برای سنگنوردی کردن درقسمتهای سایه باید یک مسیری را زیرتیغ آفتاب پیاده طی میکردیم.به همین خاطرگرما راباتمام وجود احساس میکردیم.برگردیم به اول فصل تابستان یک تیم هفت نفره جمع شدیم وباهم قرارگذاشتیم که نود روز تابستان رابه سنگنوردی وتمرینات مرتبط اختصاص دهیم.(محمد،پویا،ناصر،آرش،احسان،حسین ومن)همان روزهای اول همگی به این نتیجه رسیدیم که حسین سنگنورد نمیشود.ماه اول همه چیزمرتب بود.تیم قبراق ،تمرینات مرتب و بدونه وقفه انجام میشد.یک مرتبه آرش خودش راگرفتارپایان نامه ارشدکرد.ناصرهم انگارمنتظربود که یکی جاخالی کند گفت میروم زیارت رفت درآنجا ازناحیه دست دچار سوختگی شدبرگشت وبعد ازخوب شدن دستش مجدد بارسفر وزیارت رابست.دراین بین که تیم مرتب دچار ریزش میشد فیل پویا یاد پرواز و پاراگلایدر کرد و گفت میخواهم بروم آموزش پرواز هرچه گفتیم بابا بیخیال. دست بردار.آخه مگه نمی بینی توی این پرواز چه خبر است ببین چقدر حادثه ومصدوم دارند.آقابخرج این آدم نرفت که نرفت.فکر کنم  هفته سوم آموزش بودکه افتاد ویک انگشت پای راستش ترک جزیی برداشت.باورتان میشود !همه ما خوشحال شدیم که دچار این حادثه شده است!خب یقین داشتیم میرفت کلی هزینه میکرد چترمیخرید واین بار می افتاد وبه کل ازبین میرفت.حدود نیمی ازفصل گذشته بود و60%تیم ریزش کرده بود  ما هم تصمیم گرفتیم که برنامه را تا آخر ادمه دهیم .ازاول تابستان تا دوم مهرتوانستیم40برنامه سنگنوردی را اجراءکنیم.حالا دیگر احسان بقول این پروازی ها سولو شده است ویک سرطناب قابل اعتماد میباشد.محمدخوب تلاش کرد  ذره ای کم نگذاشت.حدود 10کیلو از وزنش راپائین آورد اگرتاآخر امسال دوام بیاورد یقین دارم که نتایج خوبی بدست خواهد آورد.ودراین میان من مانده ام بایک دنیا خوشی یک عالمه دوست وهمطناب خوب که هرسال به تعداد آنها افزوده میشود.همیشه سلامت باشید.

تابستان

نفرات از راست.آرش.پویا.حسین.محمد.خودم.احسان.ناصر.

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٧/٥
تگ ها :

ترمیم مسیر.

نمیدانم چرادربعضی ازمسیرها که کار کردیم مرتکب اشتباهاتی شدیم.مثلابجای کارگاه زنجیرازیک بولت وتک حلقه استفاده کردیم.یادربعضی ازطولهافاصله میانی هارا زیادگرفتیم یابجای زنجیرنمره 10از زنجیر8استفاده کردیم.نمیدانم کج سلیقگی بخرج دادیم یاناخن خشکی؟ یا  بحساب اینکه دراین قسمت درجه مسیر پائین است فاصله میانیها را زیاد گرفتیم.خب این ایرادهابایدرفع ورجوع میشد.روزهای سوم،دهم وهفده مرداد رابه ترمیم مسیرهای تداوم،آذرخش،پارسا ،روئین تن،پشه کش وهوک راست اختصاص دادیم وترمیم مسیرهابشرح زیرانجام گردید.

مسیرروئین تن اضافه نمودن دوعددمیانی درمرحله اول ویک کارگاه زنجیر.

مسیرتداوم تعویض یک کارگاه زنجیرنمره8وتک حلقه بادوکارگاه زنجیرنمره 10.

مسیرپشه کش اضافه نمودن دومیانی به مرحله دوم مسیر.

مسیرآذرخش تعویض یک کارگاه زنجیرنمره8وتک حلقه بادوکارگاه زنجیرنمره 10وبازنمودن5عددرول اسپیت وکارگذاشتن5عددبولت درمرحله اول مسیر.

مسیرپارسابریدن18عدد رولp درمرحله اول وکارگذاشتن 11عددبولت.

مسیرهوک راست اضافه نمودن 3عددبولت (مرحله اول1عدد)(مرحله سوم2عدد)تعویض کارگاه مرحله اول سوم وچهارم.لازم به ذکراست که کارگاههای تعویضی درمسیرهوک همگی دارای زنجیرنمره10بودکه بعلت پائین بودن کیفیت روکش گالوانیزه شروع به زنگ زدن کرده بودند.درضمن مسیرپارسا توسط آقایان شیپوری وکرمی گشایش شده است.وتمام کارگاههابابولت10و12کارگذاشته شد.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٤:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱۸
تگ ها :

روزهای گرم.

روزهای گرم وخاک آلود این شهر  دمار از روزگارمان در آورده است.سنگنوردی کردن درمحضرگرما وریزگردهاهم عالمی دارد.مصرف پودرمان چندبرابرشده است.علاوه براینکه به دستهایمان پودرمیزنیم کلی پودرهم بایدبه سر وگردنمان بزنیم تاقطرات عرق روی پیشانی وپشت گردنمان رامهار کنیم(مزاح)اما ازشوخی در رفته درحین تلاش روی مسیرهای جدی قطرات عرق روی پیشانی وپشت گردن کلی اذیت میکندازداستان سنگنوردی کردن درگرما که بگذریم حکایت تمرینات دویدن هم خودش داستانی دارد.مثل فصل زمستان که برای برنامه های روزهای جمعه بایدوضعیت هوا راچک کنیم این ایام هم همین حکایت راداردهر روزیک چشم به آسمان داریم ویک چشم به گزارشات هواشناسی که ببینیم ریزگردها تاکجا پیشروی کرده اندآیا میشودیک برنامه ساده دویدن را اجراء کردیا خیر؟امابقول یکی ازدوستان پوست ما کلفت تر از این حرفها است.هرچندکه خیلی اذیتیم.اما  برنامه سنگنوردی نبایدبخاطر این حرفها زمین بماند.تا الان که دوام آورده ایم.حالاتا بعد خدا بزرگ است.این ایام دراینجاکمترمینویسم فعالیتهایمان تکراری است ازسالن بیرون زده ایم هفته ای سه جلسه کارباوزنه وهوازی داریم.هفته ای سه جلسه روی مسیرهای اسپرت کارمیکنیم جمعه ها هم مسیربلند داریم.اگرعمری باشدتاآخرتابستان برنامه ما این است.البته فضای مجازی رابطورجدی پیگیرهستم.ممنون دوستان بزرگوارسایت کوه نامه هستم که باتلاش های مستمرشان این قسمت ازکارمارا راحت کرده اند.همیشه سلامت باشید.

تصاویردرادامه مطلب.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢۳
تگ ها :

ساعت3بامداد.

جمعه 93/3/2هوا برای صعودمسیرهای دیواره بیستون هنوز خوب بوداما برای گشایش مسیرنه وگرماکمی آزار دهنده.ازابتدای بهاردرگیرگشایش مسیرنوتاش بودیم میدانستیم ازاواسط خردادگرما تکان میخوردبهمین خاطرتصمیم داشتیم درتاریخ فوق کارمسیر راتمام کنیم.تمام بارها رابه آخرین کارگاه انتقال داده بودیم حدود80یا90متر ازمسیرباقی مانده بود.قرار داشتیم که خیلی زود خودمان رابه ابتدای کار برسانیم بهمین خاطرساعت 3صبح ازکرمانشاه حرکت کردیم سبک وسریع مسیرگرده رادرتاریکی صعودکرده و وقتی به ابتدای مسیررسیدیم خورشید درحال طلوع کردن بود.محسن وپویامرحله هفتم مسیر راصعودکرده ومحسن باکوبیدن اولین میخ گشایش مرحله هشتم راشروع کرد.ازپایین (کنارجانپناه هری رست)محسن رانگاه میکردم حرکتش کندبودخیلی باشکافها کلنجار میرفت.مدام بالاوپایین میرفت وچپ وراست راچک میکردبرحسب شناختی که از او داشتم شک نداشتم که این قسمت ازمسیرخیلی خوب نیست.بابیسیم با اوحرف زدم ازپوک بودن سنگها شاکی بودووقتی ازوضعیت ظاهری مناسب سنگها برایش میگفتم(دیدمن ازپایین)جواب میدادکه درست است ظاهر سنگهاخوب است اماباچکش که ضربه میزنی اصلاصدای خوبی نداردوبرای کارگذاشتن بولت جای خوب بسختی پیدامیشود.ماحصل 7ساعت تلاش 40مترگشایش بودوقتی که محسن کارگاه انتهای مرحله هشتم راکار گذاشت مقداری بسمت بالاصعودکردوگفت که ادامه مسیربه صلاح نیست سنگهاناپایدار و برای کارگذاشتن میانی مناسب نیستندبعد ازمشورت تصمیم براین شدکه انتهای مسیرهمان جاباشد.واین شدحکایت مسیرنوتاش ماحصل 9روزتلاش280مترگشایش ویک مسیر8مرحله ای ازکاردرآمد.اطلاعات مسیربشرح زیرمیباشد.

مرحله اول        40متر     5/8           میانی پنج عدد(بولت)

مرحله دوم       25متر     5/10b        میانی پنج عدد

مرحله سوم     42 متر     a1            میانی بیست عدد

مرحله چهارم    42متر     5/11b        میانی سیزده عدد

مرحله پنجم     40متر    5/11c         میانی دوازده عدد

مرحله ششم   15متر   5/8             میانی چهارعدد

مرحله هفتم    40متر   5/11d          میانی سیزده عدد

مرحله هشتم  40متر   5/12a          میانی دوازده عدد

تصاویردرادامه مطلب.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/٢٧
تگ ها :

اشخاصی که بایدشرمسارباشند.

اجازه میخواهم ازمسیرهوک راست دردیواره سرطاق شروع کنم مسیری که دراوائل دهه 70توسط من ومحسن گشایش شد.حتماازویژگیهای مسیرهای آن زمان اطلاع داریدپیچهای 8و10 ،صعود مصنوعی،استفاده ازمنقارهاوبلوکها و از این حرفها...بگذریم.درآن سالهایواش یواش درجات صعود درحال بالا رفتن بودخیلی ازمسیرهای مصنوعی قدیمی بصورت طبیعی صعودمیشد و تقویت کارگاهها ومیانیهابطورجدی بایدموردتوجه قرارمیگرفت.اما مرد می خواست که وارداین عرصه شود.مرد می خواست یک طنابچه یایک پیچ 8را دریک مسیربازکند ویک بولت بجای آن کاربگذارد.گشایندگان مسیرهای قدیمی تعصبات خاص خودرانسبت به مسیرهایشان داشتند به همین دلیل کسی مایل نبودکه برای ترمیم مسیرها اقدام کنداما مسیرهای قدیمی بامیانیهای فرسوده همچنان صعودمیشد.سال84بودکه مسیرهوک توسط چندتن ازسنگنوردان صعودشدوهمان موقع آقای جوادیان به ما گفت که فلانی قسمتهای مصنوعی مسیربراحتی بصورت طبیعی صعودمیشود.چرا این مسیر راترمیم نمیکنید؟ماهم بلافاصله این کار را انجام دادیم.خوب خاطرم است که اولین کارگاه زنجیر رادردیواره سرطاق ماکارگذاشتیم.خوب خاطرم است که چه پیغامهای برای مامی فرستادند.یکی میگفت آقامگراین میخی که ما زده ایم چه ایرادی دارد20سال است که رویش فرود میرویم حالااینها آمده اندچندمترآنطرف تر زنجیرگذاشته اندمگراینجا کارگاه مکانیکی است.آقاخیلی نامردی کردند.خیلی پشت سر ماحرف زدند.خودشان هم جرات نداشتندجلو بیایند وحرف بزنندیک عده ناآگاه را طرف مامیکردند.آقابخدا9سال پیش گفتیم مسیری که میخواهد برای صعود عموم سنگنوردان گشایش شودبایدایمن باشد.بخرج این جماعت نمی رفت که نمی رفت. خب البته ماهم دلگرم بودیم به نگاه ونظرتعدادی سنگنوردجوان وفهیم کارخودمان رامیکردیم.وشروع کردیم به گشایش مسیرهای ایمن.حالادرسال93چه اتفاقی افتاده است.کلاس دیواره نوردی ایمن بامربی فرانسوی برگزارشده است.حدود3یا4هفته پیش دربیستون بودیم.یاخدادرست می بینیم!!یک تیم واردمسیرگرده میشودو مسیر راترمیم میکند.یاخداچه اتفاقی افتاده است.ترمیم مسیرقدیمی!کارگذاشتن میانی وکارگاه زنجیر.آنهم درمسیرگرده!مسیری که ازبس ساده است نوددرصدصعودکنندگان ازطناب استفاده نمیکنند وبرای سنگنوردان کرمانشاهی بسیارعیب است که درمسیرگرده طناب بریزند.البته برداشت خودمن این است که آقایان نیکروش ومرادنژادهدف گذاری مناسبی رادرانتخاب مسیرگرده داشته اند.ازیک مسیرساده شروع کرده اندکه جماعت متوجه شوند مسیرهای ساده هم بایدایمن باشد.خیلی مایلم نظراساتید رابرای ترمیم مسیر گرده بدانم.خیلی مایلم بدانم ازنظربعضی افرادخاص درکرمانشاه کارنامبردگان بالادرست بوده است یاخیر؟خیلی مایلم بدانم آن کامنت گذاری که برای بنده نوشته بود آقا مرتضی نصب کارگاه زنجیر درمسیراسکندرتوسط شمااشتباه است برای این آقایان چه مینویسد؟واینکه افرادی که درتمام این سالهابه ما انتقاد داشتندبابت کارگاه،بولت وغیره حالاشرمسارهستندیاخیر.ودرآخرخطابم به بعضی ازافراد است میدانم که این پست رامیخوانیدسالهاجفاکردیدسعی نکنیدگذشته ناپاک خودراتطهیرکنیددورنیست که دست من وشما ازاین دنیاکوتاه شودباورکنیدسخت نیست یک حلالیت خواهی وطلب بخشش بابت تمام اشتباهات گذشته چیزی ازشما کم نمیکندبلکه کلی هم منزلت شمارابالا میبرد.درهرصورت ازماگفتن ازشمااجراکردن یانکردن.راستی یک ساعت قبل ازنوشتن این پست درصفحه فیسبوک دوست خوبمان آقای فرازنیکروش خواندم که مسیرقراگاه راترمیم کرده اند.خیلی مایلم بدانم نظرآقای باقرعیوضی دراین موردچیست؟آیاایشان باترمیم مسیرهای قدیم ازقبل موافق بوده اندیااینکه به تازگی به این نتیجه رسیده اند.البته ظاهرقضیه این است که خیلی ازدوستان مابعدازاین کلاسهامتحول شده اند.فقط همین.درضمن حالا که این ترمیم هاشروع شده است خیلی بهتر است بزرگوارانی که زحمت میکشندازاعمال سلیقه های شخصی درترمیم هاخود داری کنندخوب است همان مطالبی که درکلاسها گفته شدالگوقرارگیرد.یکسان بودن ترمیم ها درآخرنتایج خوب وقشنگی بهمراه خواهدداشت.خوب است که دوستان فدراسیون نیزالزام رعایت الگوی یکسان رادرترمیم به هیئت کرمانشاه ابلاغ کنند.حالافرض کنیددرجشنواه امسال جماعت سنگنوردخارجی بیایندومشاهده کنندیک کارگاه زنجیر6است یکی10یک کارگاه بولت 12داردویکی نداردیقین دارم که اصلاقشنگ نیست.این ایام دربیستون مشغول گشایش مسیرنوتاش هستیم150مترازمسیرراکارکرده ایم.

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱۳
تگ ها :

آقای نوتاش ماراتحت تاثیرقراردادی.

 اجازه میخواهم یک خاطره از آقای نوتاش برایتان تعریف کنم.چند روزپیش بودکه یک جلسه دردفترکارمدیرکل اداره ورزش استان هماهنگ شده بود برای تحویل مدارک شرکت کنندگان دردوره دیواره نوردی ایمن دراین جلسه ریاست محترم فدراسیون جناب آقای نوتاش مربیان فرانسوی ودیگردست اندرکاران حضورداشتندهنگامی که برابرساعت اعلام شده قراربود داخل دفترمدیرکل شویم دفتردارمدیر اعلام کردکه چنددقیقه بیرون باشیدیک جلسه کوچک هست وبعد شما(سنگنوردان)داخل شویدخوب ماهم رفتیم نشستیم اما دفتردار به آقای نوتاش گفت شما بفرمائید داخل ولی ایشان جواب دادندکه من داخل کاری ندارم همین جا پیش این سنگنوردان می نشینم تاباهم به داخل برویم وآمدکنار ما نشست.فکرکنم که حدود50دقیقه باهم حرف زدیم آنجا بود که متوجه شدم این مردازجنس سنگنوردی است.برای سنگنوردی است.وباسنگنوردی است.آخرمیدانیدافرادزیادی هستندکه سالهای سال است مشغول سنگنوردی میباشنداماازجنس سنگنوردی نیستند.اماافرادی هم هستندکه سالها است  سنگنوردی نمی کننداما ازجنس سنگنوردی هستند.آقای نوتاش نمیخواهم به محاسن حضور این دومربی فرانسوی درایران بپردازم که خود پست مفصلی رامی طلبدفقط همین رابگویم که بیان بعضی مطالب درکلاسها آغاز فروپاشی تفکرات پوسیده را کلیدزد.بهتراست که دیگر واردجزئیات نشوم.آقای نوتاش میخواهم بعرض جنابعالی ودیگرهمراهان وهمفکران شمابرسانم که تمامی سنگنوردان صادق وزحمتکش قدردان زحمات شماو دیگر دست اندرکارن برگزاری این کلاسهاوجشنواره بیستون هستندو بنظر بنده قدردانی سنگنوردان بی ادعاوزحمتکش بزرگترین دستاورد شما دراین راه میباشدامیدوارم بزودی شاهد روزی باشید که زحمات شماودیگردوستانتان ببار نشسته باشد.خب خیلی حیف میشودکه بعدازچندسال دیگرنام این مرد بفراموشی سپرده شود.تقصیرکسی هم نیست بشرفراموش کارعادت دارد که خوب وبدراباهم ازیاد ببرد.البته مادرحدبضاعتی که داریم تلاش میکنیم ازاین کارجلوگیری کنیم.آقای نوتاش باتعدادی ازدوستان تصمیم گرفتیم مسیری را دربیستون کارکنیم ودرآخراگر عمری باشداین مسیر را برسم قدردانی از زحمات شما نوتاش نامگذاری کنیم.تحفه سنگنوردی است وناقابل.

تصاویردرادامه مطلب.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/٢۸
تگ ها :

سالی که نکوست ازبهارش پیداست.(دوره دیواره نوردی ایمن.پل خواب)

سال 81و82دردوره مربیگری درجه3صعودهای ورزشی وسنگنوردی شرکت کردم درهمان ابتدای مربی شدنم متوجه شدم که باسیستم آموزش رایج نمی توانم مربی خوبی باشم بهمین خاطر قیدمربی شدن را زدم وترجیح دادم که تلاش کنم شاگردخوبی باشم تایک استادبد.البته ازآن سالهاتاکنون دوستان زیادی بوده اندکه باهم سنگنوردی کرده ایم وبعدازمدتی ازماجدا شده اند واین سیستم هنوزادامه دارد دوستانی می آیندالفبای سنگنوردی راباهم مرورمیکنیم ومیروندوخدا میداندکه این وضعیت تا کی ادامه دارد.برگردم به سال 81و82ازآن سال به بعد هم درهیچ کلاسی شرکت نکردم.تا این قضیه دوره دیواره نوردی ایمن پیش آمد.اینجا دیگرداستان فرق میکردباید دراین دوره شرکت میکردیم چون 2دوره از4دوره مختص کرمانشاه بود وماهم حس میکردیم یک مقدار کمی نسبت به سنگنوردی کرمانشاه ادای وظیفه کرده ایم.بماند تابعد.مدارکمان راتحویل هیئت کرمانشاه دادیم ودرنهایت اسم ما درلیست ارسالی به فدراسیون نبود.درنهایت ما در دوره مذکور شرکت کردیم.وظیفه دارم که ازدو دسته افراد موثر دراین قضیه تشکرکنم. سپاسگذار آن دسته افرادی هستم که تلاش کردند ما دراین دوره شرکت نکنیم.چرا؟چون بسیارزیبا خود را به جامعه کوهنوردی معرفی کردند.بسیار زیبا نشان دادند که توان نگاه کردن به دوردست را ندارندوگستره میدان دید آنها ازنوک بینی شان فراترنمی رود.البته برای اینکه ذهن شماخواننده محترم نسبت به اصل قضیه روشن شودطی یک پست جداگانه به لیست اسامی دوستانم(شرکت کنندگان کرمانشاه)خواهم پرداخت وسپاس گذار تمام افرادی هستیم که بزرگواری نموده وزمینه شرکت ما در دوره مذکور رافراهم آوردند.وسالی که نکوست حتما ازبهارش پیداست.

تصاویر درادامه مطلب.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٧:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۱۱
تگ ها :

رودهای پرآب،زمینهای پر برکت.

سال92هم به پایان رسیدمانندتمام سالهای عمرمان پر ازسختی،خوشی وشایدبرای بعضی همراه بامصیبت ازدست دادن عزیزی.سال92به پایان رسیدوهرآنچه درکوهنوردی دیدم تلاش،کوشش وسخت کوشی بود.تمام فعالان عرصه کوهنوردی تلاشی بی مانندرابه نمایش گذاشتندودرآخراین کوهنوردی بودکه آبرومندبه مقصدرسید.حالادیگرکوهنوردان باید خودرابرای آزمون 93آماده کنند.برای تمام کسانی که قصددارندجوانمردانه دراین آزمون شرکت کنندآرزوی موفقیت را دارم.زمستان 92آسمان بسیار دست ودلبازبود.دست ودلبازی آسمان یعنی رودهای پر آب وزمینهای پربرکت.سالی پر ازسلامت وبرکت را برای مردم خوب ایران آرزومندم.وشماخوانندگان محترم سالم،سرافراز وپیروزباشید.

رود

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٧:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
تگ ها :

این روزها.

این روزهاسنگنوردی بقدری لذت بخش است که نمیتوانم بانوشتن قدروقیمتش رابرای شما توضیح دهم.این روزهافقط بناداریم صعود کنیم وصعودکنیم.این روزهاهم مثل همه ی روزهای دیگرمیگذردوفقط رفتار وکردار ما است که موردقضاوت عموم قرارمیگیرد.این روزهابازنده های دائمی بازبه میدان آمده اندتحت تاثیراعتمادبنفس این افرادقرارگرفته ام نمی دانم که چه وقت میخواهندمتوجه شوندتا آخرعمر بازنده هستنداما ایرادی ندارد این روزگاربرای بعضی ازمردمان عرصه کسب تجربه های تکراری است.واین روزها برای بازندگان چه روزگار سختی است.

تصاویردرادامه مطلب.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
تگ ها :

آقای مشتکوب عامل این بی مبالاتی را ازهیئت اخراج کنید.وخودشماهم..

آقای مشتکوب عامل این بی مبالاتی را ازهیئت اخراج کنید.و خودشماهم ازسنگنوردان بابت این بی مبالاتی پیش آمده عذرخواهی کنید.

خبراین است بعلت عدم صدورمعرفینامه توسط هیئت استان برای دوتن ازسنگنوردان خانم جهت شرکت درمسابقات جام فجر(خانمهامیرزایی وخدادوستی)نامبردگان بعنوان تیم همدان دررقابتهای مذکورشرکت نموده اند.

شایداین سوال برای خواننده محترم پیش آیدکه چرااین پست باچندروزتاخیرمنتشرشده است.عرض خواهم کرد.بمحض مطلع شدن ازخبرفوق ازآقای الماسی دبیرمحترم هیئت استان وضعیت راپی جو شدم که ایشان پاسخ دادندپیگیرهستیم.امادرآخرین تماسی که باآقای الماسی داشتم متوجه شدم که قرارنیست عامل یاعوامل این بی مبالاتی موردبازخواست قرار گیرند.بهمین خاطرمجبورشدم که موضوع را برای قضاوت عموم درفضای مجازی مطرح کنم.

آقای مشتکوب دو سوال ازشمادارم.آیاقبول داریدکه دربرابرتمام اتفاقاتی که درهیئت می افتدمسئول هستیدیاخیر؟ آیاما کوهنوردان استان کرمانشاه میتوانیم امیدوارباشیم که رئیس محترم هیئت یک انسان پاسخگو نسبت به عملکردخود میباشدوحاضر است تمام سوالات وابهامات کوهنوردان راپاسخگوباشدیااینکه مابا  فردی طرف هستیم که خودراموظف میداند که به افرادخاصی جواب پس بدهدمثلامدیرکل اداره ورزش.نظربه دوموردفوق بنده بعنوان عضوی ازجامعه کوهنوردی یک سوال واضح وشفاف ازشما دارم هرچندکه اعتقادراسخ دارم عدم اعزام نامبردگان درهرشرایطی یک عمل صددرصداشتباه بوده است امانمیخواهم به حرف وحدیثهای که دراین مورد دربین سنگنوردان مطرح میشودبپردازم.بسیار مایلم که دلیل این کار از یک کانال رسمی به اطلاع عموم برسد.

آقای مشتکوب رئیس محترم هیئت کوهنوردی وصعودهای ورزشی استان کرمانشاه شایسته است که به این سوال پاسخ دهید به چه دلیلی برای سنگنوردان کرمانشاه (بانوان)معرفینامه صادرنشده است.

آقای زارعی رئیس محترم فدراسیون کوهنوردی یقین دارم که شما این مطلب رامطالعه میکنیدازجنابعالی تقاضا دارم به نحوه مقتضی بااین موضوع برخوردنمائید.

سنگنوردان بزرگوارکرمانشاه مطمئن باشیدباحضوربعضی ازافرادشناخته شده درکادرهیئت آینده نه چندان روشنی درانتظار رشته صعودهای ورزشی میباشدبخاطرورزش موردعلاقه خودتان هم که شده با این موضوع برخوردجدی داشته باشید.

این شرمساری(حضورسنگنوردان کرمانشاه درترکیب تیم همدان)مبارک عاملین این قضیه باشد.

ودرآخراینکه درود برشرف این دوبانوی سنگنورد.یقین داشته باشیدکه تعدادکثیری ازاعضاءجامعه سنگنوردی تا آخردرکنارشماخواهند ماند.

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٤
تگ ها :

کامنت دوست وبرادرعزیزم جناب آقای بزرگی وحکایت استادی ما.

از روزی که وارد فضای مجازی شده ام دایره دوستی هایم بسیارگسترده شده است بابزرگوارنی آشناشده ام که به اندازه یک دریامعرفت دارندودوستی با ایشان هرلحظه اش غنیمتی است بسیارگرانبها.گاهی اتفاق می افتدکه این بزرگوارن ازسرمحبت درپیام هایشان بنده را استادخطاب میکنندوهمیشه یک جواب رادریافت میکنند.درکسوت شاگردی راه زیادی را برای پیمودن دارم.تااینکه کامنتی بشرح زیرتوسط برادر بزرگوارم جناب آقای بزرگی برای بنده ارسال گردید.

آقامرتضی هرکسی درمسیرزندگی به جائی میرسدکه بایدباشداگرخودش رادرآنجانبیندستمگراست.ستم به خودکه وظیفه اش رابرای عبورازآنجا انجام نداده است.درحال عبورهستیم پس ایست معنی نداردشماشایسته قرارگرفتن درجایگاه مربی هستی برای ایفای این نقش فرصت چندانی نداری پس گره ای هم به مایادبده.

خب این کامنت مرا وادار کردکه به اصل قضیه بپردازم هرچند که احتمال داردبعضی از افراد هم رنجیده خاطر شوندولی چاره ای وجود نداردچقدرباید ازحقیقت فرارکنیم.آقای بزرگی عزیزنمیدانم این جایگاه استادی درشهرما( کوهنوردی)توسط کدام آدم گناهکاری نفرین شده است که هرکس به این مقام میرسدآنچنان غرق درخودبینی میشودکه دیگر هیچ چیزی جزخودش رانمی بیند.آقای بزرگی عزیزنمیدانم چرادرشهرماهرکس به مقام استادی میرسدحاضر است که هرآنچه راساخته است وسالیان درازبرایش زحمت کشیده است رانابودکندتاهمچنان استادباقی بماند.آقای بزرگی عزیزنمیدانم چرادرشهرماهرکس به مقام استادی میرسدبشدت مایل است تاقیامت استادباقی بماندوبه هیچ طریقی راضی نمیشودجایگاهش رابه دیگری بدهد.ودرآخراینکه شما خواننده محترم به یقین برای نوشته های بنده گواه وسندمطالبه میکنی.حتمابعرض میرسانم.خواننده محترم تابحال اتفاق افتاده است که ازخودسوال کنی چراگروه های کوهنوردی کرمانشاه دریک دوره زمانی یک به یک مضمحل شدندوهیچ استادی نتوانست ازاضمحلال آنها جلوگیری کند.خواننده محترم تابحال اتفاق افتاده است که ازخودسوال کنی اینهمه جوان مربی گریز چرا مایل نیستندکه به دوریک استادجمع شوند.وختم کلام.دراین قسمت کاری به گروههای کانون،بهستون وسه کل ندارم اماخودمن که عضو خانه کوهنوردان بودم درآن گروه که اساتید بزرگی حضور داشتند(عیوضی،نیکروش،مردانژاد،کریمی)چرا این اساتیدنتوانستند ازفروپاشی گروه مذکورجلوگیری نمایند.راستی این سوال که خانه کوهنوردان چرا ازبین رفت وچه برسر آنهمه لوازم فنی آمدجزء طلب ما ازنامبردگان تا ابد باقی خواهد ماندخوب است که اساتید تاقبل ازمردن بنده به این سوال پاسخ دهند.

آقای بزرگی عزیزببین کامنت شمامارا واداربه نوشتن چه مطالبی کرد.حالا اگرروزی مابه مرتبه استادی رسیدیم وزدیم همه چی راخراب کردیم دیگرگله مندنباشید.اما ازشوخی گذشته میشود استادنبود.شاگردباشیم وشاگرد هم داشته باشیم.میشودشاگردباشیم اماخدمات برجسته هم داشته باشیم.

ودرآخرخطابم به تمامی افرادی است که باعث بوجودآمدن این وضعیت درکوهنوردی کرمانشاه شده اند.اساتیدشایدعمر من یاشمابه این دنیانباشداما این وضعیتی که نه گروهی نه باشگاهی نه تشکلی وجود داردکه نوآموزان وتازه واردها راتحت پوشش قرار دهدوالفبای کوهنوردی رابه آنها یادبدهددرآینده نه چندان دورباعث بوجود آمدن آنچنان کوهنوردی افسار گسیخته ای در این شهرخواهد شدکه هیچ کس نمتواندتبعات آن راجمع کند.راستی آقای بزرگی برای یاد دادن آن گره هرلحظه که امربفرمائید درخدمتیم.البته شرطش این است که بعنوان دستمزد شماهم چیزی به مایادبدهی.عرض پوزش بابت اینکه مطالب کلی وشایدسربسته باشدویا دربعضی ازقسمتها ازهم گسیخته.


 

 

 

 

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۳:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
تگ ها :

دیواره بیستون مسیرجشنواره.

این روزها که آسمان بیدریغ برکتش را به زمین هدیه میکندبساط سنگنوردی هم کساد است.ولی این کسادی بازار هیچ گلایه مندی را درپی نداردچون برکت آسمان یعنی برکت سفره مردمان.اما بمحض اینکه آسمان سفره دلش را جمع میکندوخورشیدمهربان رو نشان میدهدماهم به کوه میزنیم.ازهمان جشنواره اول که مسیرفستیوال توسط تعدادی ازسنگنوردان گشایش شد.ذهن من ومحسن درگیر این مسیربودومایل بودیم که دستی به  مسیرمذکوربزنیم.تااینکه جمعه دوم اسفند این فرصت پیش آمد.اگراشتباه نکنم دروبلاگ آقای شفقی خوانده بودم که یکی ازمربیان فرانسوی حاضردرجشنواره کلاس این مسیر راجهانی توصیف کرده بود.خب یک مسیر باکلاس جهانی ذهن هر سنگنوردی رامیتواند تحریک کندوماهم ازاین قاعده خارج نیستیم.حدودساعت 11/30صعودراشروع کردیم.باتوجه به وضعیت ظاهری مسیرصعودی نه چندان سخت رابرای خودمان متصوربودیم.اما کراکسهای مراحل اول،دوم وسوم غافلگیرمان کردطوری که دربعضی ازنقاط مجبور شدیم که روی میانیها وزن بندازیم.درهرصورت ازمسیر بیرون آمدیم .اگرازقسمتهایی که ازمیانیها کمک گرفتیم بگذریم باید عرض کنم که ازصعود بسیار لذت بردیم.خسته نباشید میگویم به گشایندگان مسیر.شاید یکبار دیگر مسیر راصعودکنیم برای درجه دادن.لازم به ذکر است که مسیر راتاپله صعودکردیم.

تصاویر درادامه مطلب.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٥:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۳
تگ ها :

یک روز بیاد ماندنی.

بابارشهای خوب زمستان امسال کوههای کرمانشاه همه سفیدپوش وزیبا شده اند به هرکوهی که برویدروزهای خوب وخاطرات قشنگی برای شمارقم خواهدخورد.میدانم که کوهنوردان این ایام را ازدست نخواهند داداین روزها بهر وبلاگی سرکشی میکنم سرشار ازشادی وکوهنوردی است ماهم درحد بضاعتمان سعی میکنیم از این ایام نهایت استفاده را ببریم.

ازمدتهاقبل پشت دیواره بیستون یک شیارمشرف بر روستای سنقر آباد را دید زده ومایل بودم  یک سری به آنجابزنم میدانستم که اگربخواهیم ازکف شیارحرکت کنیم باید لوازم فنی همراه داشته باشیم یک مقداری هم کارباتبریخ ذهنم راقلقلک میداد درحقیقت برای اولین بار بود که میخواستیم باتبر یخ کار کنیم بهر صورت با لطف دوستان تبریخ هم فراهم گردید وجمعه روزی عازم برنامه شدیم.ازهمان ابتدا بامحسن قرارگذاشتیم که فقط ازتبریخ برای صعود استفاده کرده وبهیچ عنوان در درگیری باسنگها ازدست برای صعود استفاده نکنیم مسیر صعود ما یکسره پوشیده ازسنگ بود ودو آبشار هم سر راهمان قرارداشت اولی حدودبیست مترتا حدودی جدی.دومی هم حدود 12متر وسنگهای 2و3و4متری بسیار زیاد.هیچ برفی روی اولین آبشار وجود نداشت ومحسن باچند عدد ابزار آن را ردکرد ودربین مسیر مدام ازمحاسن کارباتبر میگفت واینکه نیش انها چطور باسنگها درگیر میشود.منهم مسیر راصعود کردم ولی هرجا که کارم سخت میشد ازدست برای صعود استفاده میکردم محسن هم وانمود میکرد که متوجه نیست.بعداز ردکردن آبشار اول قسمت قشنگ برنامه شروع شد.کلی سنگ وشیب ملایم برای صعود کردن ولذت بردن پیش روی مابود.باسنگهادرگیر میشدیم ازروی شیبهای سنگی عبور میکردیم ومحسن مدام ازتبرها تعریف میکرد ومنهم مدام ازدستهایم استفاده میکردم وتذکر میخوردم.هرجا هم که نمی توانستیم سنگها را صعود کنیم زبان بسته ها را دور میزدیم واقعیت امر این است که تازه آنجا فهمیدیم اینکه می گویند یارو فلانی را دور زد یعنی چه.توصیه من به شما خواننده محترم این  است که اگر روزی دور خوردید زیاد ناراحت نشوید مطمئن باشید  حریفتان درقواره شما نبوده که مجبور شده است شما را دور بزند.همیشه سلامت باشیدوازاین ایام لذت ببرید امکان دارد که فردای وجود نداشته باشد.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
تگ ها :

آقای مشتکوب از ابتدای راه به بیراهه میروی.

 

آقای مشتکوب درگفتگوباخبرنگارفارس درکرمانشاه مواردی رامطرح نموده اندکه بسیارجای تعجب دارد.ایشان یاقصد داشته اند ابتدای کارشان درهیئت کوهنوردی بامقداری زیاده گویی مخاطبان خود راتحت تاثیر قرار دهند.یا اصلا ازکوهنوردی کرمانشاه اطلاعاتی دردست ندارند.یااینکه همکارانشان اطلاعات درستی را دراختیارشان قرار نداده اند.مواردمطروحه توسط نامبرده هم درسایت خبرگزاری فارس هم دروبلاگ کوه نوشت موجود میباشد.بعد ازخواندن مطالب نامبرده خیلی تلاش کردم که بگذرم خیلی تلاش کردم که چشم وگوشم راببندم  ومثل موارد دیگر فقط نظاره گر باشم اما حقیقت امر این است که درکوهنوردی نمی توانم برای افرادی که  سعی دارند خودشان رابیشتر از آن چیزی که هستند نشان دهند احترامی قائل شوم البته شاید گفته های آقای مشتکوب درست باشد وبنده اشتباه میکنم درهر صورت عین گفته های آقای مشتکوب رابعرض شما خواهم رساند قضاوت باشما خواننده محترم میباشد ( آقای مشتکوب فرموده اندهیئت کوه‌نوردی استان کرمانشاه از سال پنجاه وهشت فعالیت خود را آغاز کرده و گروه‌هایی همچون کانون کوه‌نوردان و خانه کوهنوردان که از قدیمی‌ترین گروه‌های کوه‌نوردی استان هستند، از سال شصت ویک به‌صورت رسمی فعالیت دارند)آقای مشتکوب گویا اطلاع ندارندکه گروهای فوق حدود ده سال است که اصلا وجود ندارند یا اینکه آقای مشتکوب هنوز در دهه شصت سیر میکنند وظیفه دارم بعرض خوانندگان محترم برسانم که هیچ گروه یا باشگاه فعالی در کرمانشاه فعالیت ندارد (آقای مشتکوب فرموده اند در حال حاضر بیش از یک‌هزار کوهنورد و شصت  مربی به‌صورت حرفه‌ای در رشته‌های کوهنوردی، سنگ‌نوردی، غارنوردی و یخنوردی زیر نظر هیئت و گروه‌های کوهنوردی فعالیت دارند )آقای مشتکوب میشود نام  شصت نفر مربی گرامی را درسایت هیئت بنویسید وبرای هرکدامشان چهارخط فعالیت درسال نودودو راذکر کنید آقای مشتکوب وقتی میگوئیدهزارنفر کوهنورد بصورت حرفه ای زیرنظرهیئت فعالیت دارند دقیقا منظور شماچیست .میشود بزرگواری کنید .نام صد نفر ازاین هزارنفر رادرسایت هیئت بنویسید وقید کنید دریکماه اخیر چه برنامه هایی را اجرا کرده اند(خوانند گان محترم توجه داشته باشید منظور این نیست که کرمانشاه هزارنفرکوهنوردفعال ندارد بلکه منظور این است که فعالیتهای کوهنوردان بصورت آزاد وخودجوش انجام میگیرد نه تحت پوشش هیئت) ودرآخر اینکه  آقای مشتکوب همانطور که درمجمع بعرض تان رساندم شما ازجریانات کوهنوردی این شهر خبر نداریدخوب نیست که حرفهای دیگران از زبان شما جاری شود.واینکه آقای مشتکوب سر جریان این تیم اورست هم به بیراهه میروید که به آن هم خواهیم پرداخت...

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٤:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
تگ ها :

کوهگردی.

وقتی که زمستان سردمی آیدبساط سنگنوردی وطبیعت هم کسادمیشودآسیب دیدگی درصعودهای طبیعی دائم درکمین صعودکننده می باشد وهرآسیب دیدگی جزئی میتواندچندماه آه وحسرت رابدنبال داشته باشدبه همین خاطربادوستان بیشترتمرینات رادرسالن انجام میدهیم وتمرینات سالن هم گاهی بسیارخسته کننده میشود. ساده اگربخواهم عرض کنم زمستان دوره فشردگی تمرینات است وگاهی برای فرار ازفشارتمرینات به پیشنهاددوستان دلی به کوهها می سپاریم تابادی به سرمان بخورد و بهانه ای هم داشته باشیم برای فرار ازتمرینات.درآخرین روزهای پائیز درارتفاعات یخچال همدان مشغول  کوهگردی بودیم.

تصاویردرادامه مطلب.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱
تگ ها :

تلاش ناکام.

دراین سه چهارماه اخیر بد تمرین نکردیم همه چیزمرتب بودتمرینات وبرنامه های سنگنوردی را منظم انجام دادیم وبنظرمیرسید  وقت آن فرا رسیده که خودمان را یک محک جدی بزنیم.جمعه 8/9/92راهی دواشکفت شدیم.مسیرراه سخت بادرجه 13/bهدف تمرین مابودمسیری که قدرت خالص درآن حرف اول رامیزندهرچند این مسیرتوسط من ومحسن گشایش شده اما هیچ وقت بطورجدی روی آن تلاش نداشته ایم اگربخواهم مسیر راتشریح کنم فکرکنم باید به این صورت توضیح بدهم مسیر از دوبخش تشکیل شده است بخش اول قسمت آسان مسیر.که خیلی بسادگی رد میشود واما بخش سخت که ازمیانی چهارم شروع شده وشما وارد سقف می شوید.دربخش سخت مسیرجایی برای فکرکردن وجود ندارد.جایی برای دید زدن واستراحت وجود ندارد هرلحظه درنگ شانس نفر رابرای زدن حرکت بعد کمترمیکند.شما بایدبطورمداوم مانند یک لکوموتیو حرکت کنیدگیره های پا بسختی باحرکتهای دست هماهنگ میشودوشایدقسمت بدماجرا این باشد که شما ازلحظه ای که واردسقف میشوید مدام درفشار هستیدو آنی از این فشارطاقت فرسا خلاصی ندارید.و شاید مجموع این عوامل باعث شده است که این مسیرازسال86تاکنون فقط توسط دونفرصعود شود(آقایان پورشفیع ودسترنج)هرچندکه مسیرهای دیگری بادرجه 13/bتوسط سنگنوردان کرمانشاه به کرات صعودشده است وما دراین روزبعدازچندین تلاش فقط توانستیم نیمی از قسمت سخت مسیر را ردکنیم.حاضرین دربرنامه آقایان هدایت،ابدالی،بابایی واینجانب.

تصاویردرادامه مطلب.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۱٠
تگ ها :

← صفحه بعد