دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

طاق بستان دواشکفت(چه کنم)

چه کنم

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٩:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
تگ ها :

طاق بستان دواشکفت(آلن)

الن

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٤:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
تگ ها :

طاق بستان دواشکفت(صفحه)

صفحه

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢٧
تگ ها :

طاق بستان دواشکفت(ایران گیت)

ایران گیت

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۸:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
تگ ها :

طاق بستان دواشکفت(مسیرآخر)

مسیراخر

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
تگ ها :

طاق بستان دواشکفت (همت)

همت

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۸:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱٦
تگ ها :

طاق بستان دواشکفت(نعمت)

نعمت

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
تگ ها :

طاق بستان دواشکفت(ماشاالله)

ماشاالله

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٦:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
تگ ها :

طاق بستان دواشکفت(گرده لغ)

گرده لغ

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
تگ ها :

طاق بستان دواشکفت(زنجیرها)

زنجیرها

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
تگ ها :

طاق بستان دواشکفت(غول)

غول

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
تگ ها :

پارک شرقی

پارک شرقی درطاق بستان دردویاسه سال اخیر موردتوجه سنگنوردان کرمانشاهی واقع گردیده است.وتعدادقابل توجه ای مسیر بادرجات پائین درآن گشایش گردیده است که محل مناسبی برای تمرین میباشد.دراین پست 14مسیرکه توسط بنده.محسن هدایت.هوشیارقنبری.فرزادباقری گشایش شده است رابحضورتان معرفی میکنم.لازم به ذکراست که چندین مسیر دیگر نیزتوسط دیگر سنگنوردان کرمانشاهی دراین مکان کارشده است. درضمن ترتیب مسیرها ازچپ به راست میباشد.

1-هم طناب    تعدادمیانی  8عدد    طول16متر    درجه   a10/5

2-آوار1           تعدادمیانی 4عدد     طول10متر   درجه    a10/5

3-آوار2          تعدادمیانی 4عدد      طول10متر   درجه   b10/5

4-دوست      تعدادمیانی4عدد       طول10متر   درجه    9/5

5-سیاه         تعدادمیانی5عدد      طول10متر   درجه   9/5

6-افق           تعدادمیانی10عدد    طول25متر   درجه   a10/5

7-پویش        تعدادمیانی10عدد    طول25متر   درجه   c10/5

8-پویان         تعدادمیانی10عدد    طول25متر   درجه  b10/5

9-برتر            تعدادمیانی11عدد   طول25متر   درجه  9/5

10-اهن         تعدادمیانی5عدد      طول15متر  درجه 9/5

11-تیزبین      تعدادمیانی7عدد      طول15متر   درجه  a11/5

12-تی پا       تعدادمیانی6عدد      طول13متر   درجه a10/5

13-آنتی ویروس1  تعدادمیانی 9عدد طول 25متر  درجه b10/5

14-آنتی ویروس2  تعدادمیانی10عدد طول25متر  درجه b11/5 

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٧
تگ ها :

معرفی مسیرقدیمی دروبلاگ باقر عیوضی

 

روزی که این وبلاگ را راه اندازی کردم بنا رابه این گذاشتم که فقط دررابطه بامسیرهای سنگنوردی اطلاع رسانی کنم .اماگاهی درسرکشی به بعضی از وبلاگها مطالبی را میخوانم که درمانده میشوم.واین سوال درذهنم به وجود میاید که ایا نگارنده متوجه نوشته خود هست یانه؟ متوجه هست که هر کلمه مسئولیتی رامتوجه او خواهد کرد یا نه؟ متوجه هست که عواقب نوشتن هر مطلبی گریبان او را خواهد گرفت یا نه ؟یکی از این دست نوشته ها را دروبلاگ

باقرعیوضی خواندم تحت عنوان معرفی مسیر قدیمی در دیواره سرطاق عین نوشته در وبلاگ(مسیرهای دیگر ازدل این مسیر بیرون آمدند)بنظر میرسد نگارنده باید مقداری مسولانه تر قلم بزند .قابل توجه خواننده محترم درصورت امکان به این سوال پاسخ داده شود مسیری که 200متر با مسیر قدیمی فاصله دارد واصلا مسیرقدیمی درآن دیده نمیشود چگونه ممکن است ازدل مسیر قدیمی بیرون آمده باشد.اگرمنظورنگارنده مسیرهای خودش است که باید قید میکرد.اگرمنظورش تمام مسیرهایسرطاق است که باید توضیح دهد. درهرصورت قضاوت با خواننده محترم میباشد.آرزوی سلامتی برای شمارا دارم.

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۳:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٤
تگ ها :