دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

طاق بستان پارک کوهستان غارقرنطینه

به جرات میتوان ادعا کردکه غارقرنطینه پله اول ورود سنگنوردی ایران به دنیای صعودهای sportبود.بعدازگشایش مسیرهای آلن رنود دربندیخچال مسیرهای پاکلبه.اوسون لپلاکت(پلاکها کجا هستند)درغار قرنطینه وآلن دردواشکفت توسط بابک کیان پور گشایش گردید.احتمالا سال72بود مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشورجوانان درکرمانشاه درحال برگزاری بود بابک کیانپور یکدستگاه دریل هیلتی ازفرانسه آورده بود بعدازاتمام مسابقات همراه غلام عمیقی.جلیل ساعد.مسعود عبدلمحمدی.مسیرهای مذکور گشایش گردید.دلیل نامگذاری غارقرنطینه هم این است که اولین دوره مسابقات انتخابی سنگنوردی کرمانشاه جهت شرکت درمسابقات قهرمانی کشور در طاق بستان انجام شد وازاین مکان بعنوان قرنطینه مسابقه دهندگان استفاده گردید که ازان تاریخ به بعد این اشکفت به عنوان قرنطینه معروف گردید.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۳۱
تگ ها :

دیواره بیستون مسیرقرارگاه(کروکی)

بصورت بنیادی اعتقاد دارم که نباید دراین وبلاگ درباره مسیرهای بلند که توسط دیگران کارشده است چیزی بنویسم.دقیقا نقطه مقابل من محسن.به جد معتقد است که باید کروکی هرمسیری راکه صعودمیکنیم منتشرکنیم و قسمت سخت قضیه این است که اعتقاد دارد درجات سختی را بنا به دید خودمان اعلام کنیم نه آن چیزی که صاحب مسیر اعلام کرده است.ودرتائید نظرش میگوید که بااین کارصاحبان مسیر به چالش کشیده میشوند.وبا اظهار نظر دیگر سنگنوردان دردرجه دادن به نتایج مطلوبی میرسیم.ومن درردنظرش میگویم اینجا جماعت دیواره نوردنسبت به مسیرهایشان تعلق خاطر خاصی دارند وهرگونه اظهاردرباره مسیرهایشان را به راحتی نمی پذیرند مخصوصا اگر مربوط به درجه باشد.درهرصورت بنده دراینجا برائت خودرا نسبت به این پست اعلام میدارم وعرض میکنم که این پست(کروکی مسیرقرارگاه )به اصرار محسن نوشته شده است هرچندکه مجدد اعلام میکنم درکلیه منازعات ومناقشات متحد بلافصل محسن هدایت میباشم.دردفتر جان پناه نوشته شده بود که مسیر ترمیم شده است لازم به ذکر است که فقط دو عدد بولت به میانیهای مسیر اضافه شده است وکارگاه های مسیر با بکسل وبولت تقویت گردیده است .دریکی ازکارگاهها بولت طوری زده شده که  درفرود فشار همچنان به میخ قدیمی منتقل میشود وبولت هیچ نقشی را ایفا نمیکند.درضمن خوب است درترمیم ها از کارگاه زنجیر استفاده شود.عکس1مسیرصعود ازکف تاپله میباشد که ماآن راصعود نکردیم وفقط بجهت اطلاع خوانندگان محترم رسم شده است.عکس 2مراحل صعود تاجان پناه میباشد .مراحلی که توسط نقطه چین مشخص شده است دست به سنگ معمولی میباشد .

مسیردرمرحله اول 5ودرمرحله زیر جانپناه 3عددمیانی داردوبقیه مراحل فاقد هرگونه حمایت میانی میباشد .ضروری به نظر میرسد افرادی که برای اولین بارقصد صعود این مسیر رادارند چند عدد میخ وابزار همراه داشته باشند.موفق باشید

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٤:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٩
تگ ها :

بیستون یعنی بوی خوش سنگ.

بیستون یعنی بوی خوش سنگ

بیستون یعنی فرهاد یعنی عشق

بیستون یعنی شقایق.نبض دادن

بیستون یعنی سخت بودن سخت ماندن

بیستون یعنی جوانی رابه سنگهادادن

هیجدهم فروردین بدونه قصدصعودازمسیری خاص وازقبل مشخص شده به بیستون رفتیم.قصددیدارازبیستون بود.ازحصارکل کش شروع به پیاده روی کردیم.مسیرهارادید زده ولذت میبردیم.ازشکافها بالا میرفتیم وباسنگها خوش وبش میکردیم.تانقره دره پیاده روی کردیم ویک دست هم به مسیر قرارگاه زدیم.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٩
تگ ها :

طاق بستان پارک کوهستان(اولتیماتوم)

اولتیماتومبعدازمعرفی مسیرهای دواشکفت درنظردارم مسیرهایsportکه بصورت پراکنده درپارک کوهستان گشایش شده است راخدمت خوانندگان محترم معرفی نمایم.لازم به ذکراست منظورازپراکنده این نیست که مسیرها بسیار ازهم دورمیباشدبلکه به نسبت مسیرهای دواشکفت از پراکندگی بیشتری برخوردار است اما ازنظر مسافت تمامی مسیرها با20دقیقه پیاده روی قابل دسترس میباشد.مسیر التیماتوم دراردوهای تیم ملی با حضور مربی خارجی کارشده است.وآنطور که من شنیده ام مربی مذکور ازعملکرد ضعیف حاضرین دراردو گله مند بوده بهمین خاطر بجهت اخطار مسیر  را اولتیماتوم نامگذاری کرده است.

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٧
تگ ها :

خیال آسوده.

 

اوایل سال89دریکی ازادارات یک سوله ورزشی دردست احداث بود که توسط مسولین اداره مربوطه پیشنهاد ساخت یک دیواره درسوله مذکورمطرح شد.وماهم پیگیرمراحل اداری ساخت شدیم نظرات مختلفی برای ساخت ارائه میشد ازجمله واگذاری به شرکتها وغیره که درنهایت قرارشدصفرتاصدکارتوسط خودما انجام شود.برای شروع چیزی کم نداشتیم.طراح جوشکار ونجارارتفاع همه چیز مهیا بود.کار راشروع کردیم ونهایت این شد که شمادرادامه مطلب میبینید.فقط ذکر یک خاطره ازپیمانکار سوله خالی ازلطف نیست.(عموطهماسب)هر روزکه شاسی دیواره بالاتر میرفت غروب هنگام تعطیلی کار میامد ومیگفت نخیر دوام نمیاورد این سقف خراب میشودواین برنامه هرروزمابود.کارهم که تمام شدبازهم عموطهماسب کوتاه نیامد وگفت این سقف یک روزخراب میشود.وحالا مامیتوانیم بگوئیم که باخیال آسوده مشغول تمرین هستیم.ومسولین اداره فوق درنهایت بزرگواری اجازه  میدهند که سنگنوردان باخیالی آسوده درمکان مذکورتمرین کنند.لازم به ذکراست که کلیه مراحل طراحی شاسی کشی توسط من ومحسن هدایت ونصب تخته توسط شهرام کرجی انجام شد

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٥:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٩
تگ ها :