دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

گلهاوسنگها.

این پست را تقدیم میکنم به تمامی بانوان بزرگوارایران.

مثال سنگ وسختی حتما برای شما آشنا است.مثلا فلانی بسان سنگ سخت است.حالااین سختی می تواند درعرصه های مختلفی باشد.مانند سخت کوشی درورزش حراست ازحریم شخصی وغیره.وبازهم مثال گل وظرافت حتما برای شما آشنا است.مثلافلانی مثل گل نازک است.ازگل نازکتر بهش نگفتم وغیره.این مثالها چنان ریشه درباورهای ما دارند که اصلامتوجه نیستیم گلها هم میتوانند سخت باشند.گلها هم درتلاش هستند درروزگاری که همه ادعای سخت بودن دارند.سخت باشند وبحق که هروقت باشناخت وشعور وارد هرعرصه ای شده اند خوش درخشیده اند.حاشیه زیاد رفتم.طرف حرفم بانوان محترم وبزرگوار ایران است.بزرگوارنی که باانبوهی ازمشکلات روزمره دست به گریبان هستند امالحظه ای دست از تلاش برنمی دارند.بزرگوارانی که بحق درخیلی ازعرصه های زندگی جورکش آقایان بوده اند.بزرگوارانی که شاید درظاهر نازک وشکننده به نظر میرسند امادرمیان این همه سنگ وسختی راه رشد خود را خوب پیدا کرده اند.

فرارسیدن روز زن برتمام زنان بزرگوار ایران خاصه بانوان کوهنورد مبارک باد.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۳:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢۳
تگ ها :

دیواره بیستون مسیرعقابها(کروکی)

مسیرعقابها دردیواره بیستون توسط کانون کوهنوردان کرمانشاه گشایش شده است وازمسیرهایی است که بخاطرزیبایی خاص خود مورد توجه دیواره نوردان کرمانشاه میباشد.طول ودرجه سختی هرمرحله ازمسیر را درعکس درج نموده ام وتعداد میانیها ی مسیربه شرح زیر میباشد.(نوع میانیها میخ وبولت )لازم به ذکراست نقطه چین ابتدای مسیر درعکس حدود 30متر دست به سنگ میباشد (فاقد میانی)درضمن مسیرتاخط الراس ادامه دارد.کروکی قید شده مسیری است که عموما صعود میشود.

1-مرحله اول تعداد میانی 5عدد.

2-مرحله دوم تعداد میانی 3عدد.

3-مرحله سوم تعداد میانی 3عدد.

4-مرحله چهارم تعداد میانی 9عدد.

5-مرحله پنجم تعداد میانی 5عدد.

6-مرحله ششم فاقد میانی.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢۱
تگ ها :

شقایق وبهار

اجازه میخواهم یک مقدار به عقب برگردم .تعطیلات عید با محسن درباره برنامه های بهار حرف می زدیم وکارهای گشایش که همینطوری زمین مانده است.قرار  گذاشتیم چند مسیر ازبیستون راصعود کنیم ودرعین حال کارمسیر شقایق رانیز قبل از اردیبهشت تمام کنیم.بعد ازتعطیلات برنامه ها خوب پیش میرفت ورود یکی دوبرنامه پیش بینی نشده به جدول برنامه هایمان مقداری مارابه عقب انداخت.درنهایت به این نتیجه رسیدیم که دریک روز غیر تعطیل برای اتمام مسیر شقایق به بیستون برویم.دوشنبه 4/2/91همراه آقایان آزادانی وفلاحی به بیستون رفتیم .مسیر راتقریبا تمام کرده بودیم که چهار نفر از مامورین حفاظت میراث فرهنگی پیش ما آمده واظهار داشتند که این قسمت جزمحوطه باستانی میباشد وشما باید برای پاسخگوی به ایستگاه میراث بیستون بیائید هرچقدر دلیل آوردیم که این قسمت جز محوطه حفاظت شده نیست فایده نداشت درهرصورت به ایستگاه مربوطه رفته وبا چند تلفن وچند سفارش قضیه ختم به خیر شد وما را آزادکردند.هفته قبل باچند بار مراجعه به اداره میراث کرمانشاه وارائه توضیحات لازم توانستیم مجوزلازم را اخذ کرده ولی درنهایت باز هم این وقت ما بود که هدر رفته بود هرچند که مسولین میراث خیلی لطف وهم کاری کردند.طبق برنامه ریزی که داشتیم 15/2/91باید مسیر گذشت را صعود میکردیم شب جمعه باران نسبتا شدیدی درکرمانشاه بارید.باتوجه به این احتمال که دیواره خیس است برنامه گذشت راکنسل کرده ومورخه 15/2/91جهت اتمام مسیر شقایق راهی بیستون شدیم.البته لازم به ذکراست که عمده مسیر تمام شده بود فقط نصب یک کارگاه وتمیز کردن مسیر مانده بود.جمعه15/2/91.بیستون بابارش شب قبل حال وهوای دیگری داشت زمین.آسمان وسنگها همه رنگ زندگی داشتند.خیلی سریع کارمسیر شقایق رابه اتمام رساندیم وزیر پای مسیر شقایق یک مسیر دیگر راباطول 15متر و7میانی کارکردیم.خیلی تلاش کردیم که نام مسیر دوم بامسیر شقایق همخوانی داشته باشد ودرنهایت ( قلب زمین )نامی بود که همه به توافق رسیدند.ازحس وحال قشنگی که این مسیر به ماداد چیزی نمی نویسم فکر میکنم ازحوصله شما خارج باشد.پاینده باشید

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٤:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱٦
تگ ها :

پسرک آدامس فروش.

نامش منصور بود. اهل یکی ازمحله های حواشی شهر .کلاس سوم ابتدایی.روزهای پنج شنبه که مدرسه تعطیل است درپارکها آدامس میفروشد.واین پنجشنبه دریک برنامه سنگنوردی دوست وهمراه مابود.بعد از صعود دیواره بیستون قرار براین شد که به همراه دوستان پنجشنبه 7/2/به دیواره سرطاق درطاق بستان برویم.ومنصور ازهمان کنار ماشینها تاانتهای برنامه باما بود.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٤:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٩
تگ ها :

با دوستان.

سعادتی بود که همراه چند تن از دوستان خانه کوهنوردان تهران مورخه 6/2/91دیواره بیستون مسیر هری رست راصعود کنیم.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٤:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٧
تگ ها :