دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

یک روز بیاد ماندنی.

بابارشهای خوب زمستان امسال کوههای کرمانشاه همه سفیدپوش وزیبا شده اند به هرکوهی که برویدروزهای خوب وخاطرات قشنگی برای شمارقم خواهدخورد.میدانم که کوهنوردان این ایام را ازدست نخواهند داداین روزها بهر وبلاگی سرکشی میکنم سرشار ازشادی وکوهنوردی است ماهم درحد بضاعتمان سعی میکنیم از این ایام نهایت استفاده را ببریم.

ازمدتهاقبل پشت دیواره بیستون یک شیارمشرف بر روستای سنقر آباد را دید زده ومایل بودم  یک سری به آنجابزنم میدانستم که اگربخواهیم ازکف شیارحرکت کنیم باید لوازم فنی همراه داشته باشیم یک مقداری هم کارباتبریخ ذهنم راقلقلک میداد درحقیقت برای اولین بار بود که میخواستیم باتبر یخ کار کنیم بهر صورت با لطف دوستان تبریخ هم فراهم گردید وجمعه روزی عازم برنامه شدیم.ازهمان ابتدا بامحسن قرارگذاشتیم که فقط ازتبریخ برای صعود استفاده کرده وبهیچ عنوان در درگیری باسنگها ازدست برای صعود استفاده نکنیم مسیر صعود ما یکسره پوشیده ازسنگ بود ودو آبشار هم سر راهمان قرارداشت اولی حدودبیست مترتا حدودی جدی.دومی هم حدود 12متر وسنگهای 2و3و4متری بسیار زیاد.هیچ برفی روی اولین آبشار وجود نداشت ومحسن باچند عدد ابزار آن را ردکرد ودربین مسیر مدام ازمحاسن کارباتبر میگفت واینکه نیش انها چطور باسنگها درگیر میشود.منهم مسیر راصعود کردم ولی هرجا که کارم سخت میشد ازدست برای صعود استفاده میکردم محسن هم وانمود میکرد که متوجه نیست.بعداز ردکردن آبشار اول قسمت قشنگ برنامه شروع شد.کلی سنگ وشیب ملایم برای صعود کردن ولذت بردن پیش روی مابود.باسنگهادرگیر میشدیم ازروی شیبهای سنگی عبور میکردیم ومحسن مدام ازتبرها تعریف میکرد ومنهم مدام ازدستهایم استفاده میکردم وتذکر میخوردم.هرجا هم که نمی توانستیم سنگها را صعود کنیم زبان بسته ها را دور میزدیم واقعیت امر این است که تازه آنجا فهمیدیم اینکه می گویند یارو فلانی را دور زد یعنی چه.توصیه من به شما خواننده محترم این  است که اگر روزی دور خوردید زیاد ناراحت نشوید مطمئن باشید  حریفتان درقواره شما نبوده که مجبور شده است شما را دور بزند.همیشه سلامت باشیدوازاین ایام لذت ببرید امکان دارد که فردای وجود نداشته باشد.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
تگ ها :

آقای مشتکوب از ابتدای راه به بیراهه میروی.

 

آقای مشتکوب درگفتگوباخبرنگارفارس درکرمانشاه مواردی رامطرح نموده اندکه بسیارجای تعجب دارد.ایشان یاقصد داشته اند ابتدای کارشان درهیئت کوهنوردی بامقداری زیاده گویی مخاطبان خود راتحت تاثیر قرار دهند.یا اصلا ازکوهنوردی کرمانشاه اطلاعاتی دردست ندارند.یااینکه همکارانشان اطلاعات درستی را دراختیارشان قرار نداده اند.مواردمطروحه توسط نامبرده هم درسایت خبرگزاری فارس هم دروبلاگ کوه نوشت موجود میباشد.بعد ازخواندن مطالب نامبرده خیلی تلاش کردم که بگذرم خیلی تلاش کردم که چشم وگوشم راببندم  ومثل موارد دیگر فقط نظاره گر باشم اما حقیقت امر این است که درکوهنوردی نمی توانم برای افرادی که  سعی دارند خودشان رابیشتر از آن چیزی که هستند نشان دهند احترامی قائل شوم البته شاید گفته های آقای مشتکوب درست باشد وبنده اشتباه میکنم درهر صورت عین گفته های آقای مشتکوب رابعرض شما خواهم رساند قضاوت باشما خواننده محترم میباشد ( آقای مشتکوب فرموده اندهیئت کوه‌نوردی استان کرمانشاه از سال پنجاه وهشت فعالیت خود را آغاز کرده و گروه‌هایی همچون کانون کوه‌نوردان و خانه کوهنوردان که از قدیمی‌ترین گروه‌های کوه‌نوردی استان هستند، از سال شصت ویک به‌صورت رسمی فعالیت دارند)آقای مشتکوب گویا اطلاع ندارندکه گروهای فوق حدود ده سال است که اصلا وجود ندارند یا اینکه آقای مشتکوب هنوز در دهه شصت سیر میکنند وظیفه دارم بعرض خوانندگان محترم برسانم که هیچ گروه یا باشگاه فعالی در کرمانشاه فعالیت ندارد (آقای مشتکوب فرموده اند در حال حاضر بیش از یک‌هزار کوهنورد و شصت  مربی به‌صورت حرفه‌ای در رشته‌های کوهنوردی، سنگ‌نوردی، غارنوردی و یخنوردی زیر نظر هیئت و گروه‌های کوهنوردی فعالیت دارند )آقای مشتکوب میشود نام  شصت نفر مربی گرامی را درسایت هیئت بنویسید وبرای هرکدامشان چهارخط فعالیت درسال نودودو راذکر کنید آقای مشتکوب وقتی میگوئیدهزارنفر کوهنورد بصورت حرفه ای زیرنظرهیئت فعالیت دارند دقیقا منظور شماچیست .میشود بزرگواری کنید .نام صد نفر ازاین هزارنفر رادرسایت هیئت بنویسید وقید کنید دریکماه اخیر چه برنامه هایی را اجرا کرده اند(خوانند گان محترم توجه داشته باشید منظور این نیست که کرمانشاه هزارنفرکوهنوردفعال ندارد بلکه منظور این است که فعالیتهای کوهنوردان بصورت آزاد وخودجوش انجام میگیرد نه تحت پوشش هیئت) ودرآخر اینکه  آقای مشتکوب همانطور که درمجمع بعرض تان رساندم شما ازجریانات کوهنوردی این شهر خبر نداریدخوب نیست که حرفهای دیگران از زبان شما جاری شود.واینکه آقای مشتکوب سر جریان این تیم اورست هم به بیراهه میروید که به آن هم خواهیم پرداخت...

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٤:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
تگ ها :

کوهگردی.

وقتی که زمستان سردمی آیدبساط سنگنوردی وطبیعت هم کسادمیشودآسیب دیدگی درصعودهای طبیعی دائم درکمین صعودکننده می باشد وهرآسیب دیدگی جزئی میتواندچندماه آه وحسرت رابدنبال داشته باشدبه همین خاطربادوستان بیشترتمرینات رادرسالن انجام میدهیم وتمرینات سالن هم گاهی بسیارخسته کننده میشود. ساده اگربخواهم عرض کنم زمستان دوره فشردگی تمرینات است وگاهی برای فرار ازفشارتمرینات به پیشنهاددوستان دلی به کوهها می سپاریم تابادی به سرمان بخورد و بهانه ای هم داشته باشیم برای فرار ازتمرینات.درآخرین روزهای پائیز درارتفاعات یخچال همدان مشغول  کوهگردی بودیم.

تصاویردرادامه مطلب.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱
تگ ها :