دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

یک روزگرم.

نتیجه اینکه برای فصل بهاربرنامه ریزی مناسبی نداشتیم این میشودکه باید درگرمای 35درجه کارگشایش را انجام دهیم.جمعه 92/3/24همراه محسن،فرزاد،هوشیار،برای ادامه گشایش مسیرها به بیستون رفتیم.ازهمان اول صبح گرمی هوا را احساس میکردیم اما باکی نبود کار را باید ادامه میدادیم.خیلی زوددست بکار شدیم کراکسهای اساسی رادرپیش رو داشتیم.هرچند که مسیر طنز کوه ازهمان ابتدا باحرکات سنگین شروع میشود امایک مزیت دراین مسیر وجود دارد وآن این است که مسیر هرچه به کلاهک نزدیک میشود حرکات تکنیکی وپیچیده میشود.نفر اول کار را شروع کردم ماحصل دوساعت تلاش کارگذاشتن دومیانی شد شکافها ابزارخور درست ودرمانی نداشتند ازطرفی هم شکافهای میخ خور همه در محل گیره دستها بود ونمی خواستم آنها را با کوبیدن میخ خراب کنم چه بسا شکستن یک گیره دست کل مسیر را به فنا میداد.محسن شروع بکار کرد میدانستم تا ازکلاهک بیرون نیاید دست بردار نیست به همین خاطر جای مناسبی را برای حمایت درنظر گرفتم از محل من هوشیار وفرزاد دیده نمیشدند فقط گاهی صدای گوش نواز دینگ دینگ میخی یاغرش گوش خراش گیربکس دریل نشان میدادکه کارآنهادرحال پیشرفت است محسن هم بعد ازسه ساعت باکار گذاشتن دو میانی ازکلاهک بیرون آمدوبا اصرار من  فرود آمد.درمجموع حدود 10متر از مسیر راکار کردیم.همیشه سلامت باشید.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٢۸
تگ ها :

طنزکوه.

از زمانی که وبگردی وپیگیری اخبار کوهنودی درفضای مجازی برایم  مانند سنگنوردی تبدیل به یک اعتیاد شد وبلاگهای بسیاری را بصورت دائمی و روزانه مورد بازدید قرار میدهم هر روز انبوهی ازخبرهای دسته اول را مشاهده میکنم .خبرهایی که اگر وقت وحوصله داشته باشم و بادقت آنها را مطالعه کنم ودر یک مدار تجزیه وتحلیل اخبار مورد بررسی قرار دهم با کوهی ازاطلاعات مواجه میشوم .اطلاعات مفیدی که در برنامه های جاری کوهنوردی شما میتواندبسیارکار آمد باشد.بگذریم این مقدمه فقط برای این بود که بگویم  آقا ما ازنوشته های این فرشید داودی خوشمان می آید.بعلاوه این خوش آمد یکی دو استکان چای تلخ هم با این بنده خدا خورده ایم  ودرمجموع باید بعرض برسانم که واقعیتهای کوهنوردی مارا خیلی ساده بازبان طنز برای ما بیان میکند خب خیلی حیف است که از این آقا فرشید تشکری بعمل نیاید ما هم ازاین آدمهایی نیستیم که راه بیفتیم وکامنتهای آنچنانی برای این آقابگذاریم .تشکر ما به زبان خودمان است یعنی به زبان سنگ وصخره وآنهم این است که برای ماندگار شدن یادنوشته های این آقا فرشید دربیستون یک مسیر بنام طنز کوه کار کردیم .درضمن آقا فرشیدمسیر شما علاوه برآن دوویژگی که حضوری خدمتتان عرض کردم یک ویژگی سومی هم دارد که خصوصی خدمتتان عرض خواهم کرد.جمعه مورخه 92/3/17همراه محسن فرزاد وهوشیاردربیستون دومسیر را استارت زدیم من ومحسن یکی هوشیار وفرزاد هم یکی با کار گذاشتن 16میانی در دومسیر حدود 17متر از هر مسیر راکار کردیم.

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٤:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱۸
تگ ها :

دیواره بیستون مسیر68(کروکی)

مسیر68دردیواره بیستون متعلق به دوستان خوب ما  درکانون کوهنوردان کرمانشاه میباشد.دیواره نوردان کانون دراین ایام تلاشهای ارزشمندی را در راستای ترمیم مسیرهایشان انجام داده اندکه امیدوارم تداوم داشته باشد.مورخه 92/2/13همراه هوشیارقنبری،فرزادباقری ومحسن هدایت چهارطول ازمسیر 68راصعودکردیم.کارگاههای مسیر بولت وزنجیر میباشدودربعضی ازطولها نیزتعدادی بولت به مسیراضافه شده است.توصیه میگردد صعود کنندگان مسیر میخ وابزار همراه داشته باشند.میانیهای مسیر به شرح زیر میباشد.

مرحله اول          2عددمیخ

مرحله دوم         6عددمیخ دوعددبولت

مرحله سوم       3عددمیخ یک قطعه طنابچه

مرحله چهارم     4عددمیخ

ادامه مطلب   
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/٦
تگ ها :