دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

آقای ریاحی الان وقت خالی کردن میدان نیست.

باسلام.آقای ریاحی عکسهای اخیر شما شایددارای ارزش هنزی زیادی باشند.اما صادقانه عرض کنم برای ما راضی کننده نیست .چه اتفاقی افتاده است که شما ازکوهها پائین آمده اید.وبه کوچه های فیض آباد پناه برده اید.این آن چیزی نیست که ما از شما انتظار داریم.

درود برآقا مرتضی عزیز..این نظر لطف و بزرگواری شماست...با اجازه شما کمی به خودم مرخصی دادم...ممنونکه به فکر شاگردتان هستید..برقرار باشید.

نوشته بالابصورت یک کامنت وپاسخ درفیسبوک آقای ریاحی بین بنده وایشان رد وبدل گردید.خب بدی خیلی ازما این است که ازنوشته ها وعکسهایمان میشود به حال وروزمان پی برد.وقتی که دوپست آخروبلاگ آقای ریاحی(شاودالان)به روز نشدن وبلاگ ،واین پاسخ آخر راکنارهم قرار دادم متوجه شدم که رنجش آقای ریاحی عمیق ترازاین حرفها است.چرا؟چون ازهمان پست پیچکهای وبلاگ ایشان دستگیرم شد که نامبرده ازچیزی دلخوراست.واین دلخوری باعث شده است که ما ازآن پستها وعکسهای صاف وزلال ایشان محروم شویم.آقای ریاحی بدونه مقدمه میروم سراصل مطلب.مثل روز برایم روشن است که ازچه چیزهای رنجیده خاطر هستید اگرازشما میخواهم که  میدان راخالی نکنید بخاطر این نیست که به زور بازوی شما نیازمندهستیم.بخاطراین نیست که شما تمام ابعاد آشکاروپنهان کوهنوردی این شهر رامی شناسید.ویااینکه فکر کنید ماقصد یارکشی داریم.خیرآقای ریاحی هیچکدام ازاینها نیست.آقاحسین شماومعدود افرادی درکوهنوردی این شهرخواب بعضی ازبدسرشتان راآشفته کرده اید.میدانید چرا؟جوابش خیلی ساده است.صداقت.چیزی که این روزها کوهنوردی شهر ما بشدت به آن نیازمند است وبعضی هابشدت ازآن گریزان هستندوهرآنچه درتوان دارند رابکارخواهند بست تاکوهنوردان صادق رایک به یک ازمیدان بدرکنند.وشماهم ازاین قاعده جدا نیستید.آقای ریاحی شمابااعتبارصادقانه ای که درعرصه کوهنویسی مجازی کسب کرده اید میتوانید درخیلی ازمعادلات کوهنوردی این شهر اثر گذار باشید واین آن چیزی است که تبدیل به کابوس بعضی از افراد شده است.آقای ریاحی یقین داشته باشید کوتاهی امروز پشیمانی فردا را بدنبال خواهد داشت.خیلی از وقتها مانمی توانیم فقط برای دل خودمان کوه برویم.درضمن مرخصی رفتن حق شما است اما این کارشما خود زنی برای فرار ازخدمت درشرائط سخت است.ودرآخر اینکه میدانم خیلی ازوبلاگ نویسان گرامی وبلاگ شاودالان رامی شناسندازهمه شما بزرگواران تقاضا دارم  بهر صورت ممکن که صلاح میدانید آقای ریاحی راتشویق کنیدکه وبلاگ شاودالان رامجدد راه اندازی کند.

 

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٥:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱٠/٢٤
تگ ها :