دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

خیال آسوده.

 

اوایل سال89دریکی ازادارات یک سوله ورزشی دردست احداث بود که توسط مسولین اداره مربوطه پیشنهاد ساخت یک دیواره درسوله مذکورمطرح شد.وماهم پیگیرمراحل اداری ساخت شدیم نظرات مختلفی برای ساخت ارائه میشد ازجمله واگذاری به شرکتها وغیره که درنهایت قرارشدصفرتاصدکارتوسط خودما انجام شود.برای شروع چیزی کم نداشتیم.طراح جوشکار ونجارارتفاع همه چیز مهیا بود.کار راشروع کردیم ونهایت این شد که شمادرادامه مطلب میبینید.فقط ذکر یک خاطره ازپیمانکار سوله خالی ازلطف نیست.(عموطهماسب)هر روزکه شاسی دیواره بالاتر میرفت غروب هنگام تعطیلی کار میامد ومیگفت نخیر دوام نمیاورد این سقف خراب میشودواین برنامه هرروزمابود.کارهم که تمام شدبازهم عموطهماسب کوتاه نیامد وگفت این سقف یک روزخراب میشود.وحالا مامیتوانیم بگوئیم که باخیال آسوده مشغول تمرین هستیم.ومسولین اداره فوق درنهایت بزرگواری اجازه  میدهند که سنگنوردان باخیالی آسوده درمکان مذکورتمرین کنند.لازم به ذکراست که کلیه مراحل طراحی شاسی کشی توسط من ومحسن هدایت ونصب تخته توسط شهرام کرجی انجام شد


سالنسالنسالنسالنسالنسالنسالنسالنسالنسالنسالنسالن

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٥:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٩
تگ ها :