دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

طاق بستان پارک کوهستان(اولتیماتوم)

اولتیماتومبعدازمعرفی مسیرهای دواشکفت درنظردارم مسیرهایsportکه بصورت پراکنده درپارک کوهستان گشایش شده است راخدمت خوانندگان محترم معرفی نمایم.لازم به ذکراست منظورازپراکنده این نیست که مسیرها بسیار ازهم دورمیباشدبلکه به نسبت مسیرهای دواشکفت از پراکندگی بیشتری برخوردار است اما ازنظر مسافت تمامی مسیرها با20دقیقه پیاده روی قابل دسترس میباشد.مسیر التیماتوم دراردوهای تیم ملی با حضور مربی خارجی کارشده است.وآنطور که من شنیده ام مربی مذکور ازعملکرد ضعیف حاضرین دراردو گله مند بوده بهمین خاطر بجهت اخطار مسیر  را اولتیماتوم نامگذاری کرده است.

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٩:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۱٧
تگ ها :