دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

دیواره بیستون مسیرقرارگاه(کروکی)

بصورت بنیادی اعتقاد دارم که نباید دراین وبلاگ درباره مسیرهای بلند که توسط دیگران کارشده است چیزی بنویسم.دقیقا نقطه مقابل من محسن.به جد معتقد است که باید کروکی هرمسیری راکه صعودمیکنیم منتشرکنیم و قسمت سخت قضیه این است که اعتقاد دارد درجات سختی را بنا به دید خودمان اعلام کنیم نه آن چیزی که صاحب مسیر اعلام کرده است.ودرتائید نظرش میگوید که بااین کارصاحبان مسیر به چالش کشیده میشوند.وبا اظهار نظر دیگر سنگنوردان دردرجه دادن به نتایج مطلوبی میرسیم.ومن درردنظرش میگویم اینجا جماعت دیواره نوردنسبت به مسیرهایشان تعلق خاطر خاصی دارند وهرگونه اظهاردرباره مسیرهایشان را به راحتی نمی پذیرند مخصوصا اگر مربوط به درجه باشد.درهرصورت بنده دراینجا برائت خودرا نسبت به این پست اعلام میدارم وعرض میکنم که این پست(کروکی مسیرقرارگاه )به اصرار محسن نوشته شده است هرچندکه مجدد اعلام میکنم درکلیه منازعات ومناقشات متحد بلافصل محسن هدایت میباشم.دردفتر جان پناه نوشته شده بود که مسیر ترمیم شده است لازم به ذکر است که فقط دو عدد بولت به میانیهای مسیر اضافه شده است وکارگاه های مسیر با بکسل وبولت تقویت گردیده است .دریکی ازکارگاهها بولت طوری زده شده که  درفرود فشار همچنان به میخ قدیمی منتقل میشود وبولت هیچ نقشی را ایفا نمیکند.درضمن خوب است درترمیم ها از کارگاه زنجیر استفاده شود.عکس1مسیرصعود ازکف تاپله میباشد که ماآن راصعود نکردیم وفقط بجهت اطلاع خوانندگان محترم رسم شده است.عکس 2مراحل صعود تاجان پناه میباشد .مراحلی که توسط نقطه چین مشخص شده است دست به سنگ معمولی میباشد .

مسیردرمرحله اول 5ودرمرحله زیر جانپناه 3عددمیانی داردوبقیه مراحل فاقد هرگونه حمایت میانی میباشد .ضروری به نظر میرسد افرادی که برای اولین بارقصد صعود این مسیر رادارند چند عدد میخ وابزار همراه داشته باشند.موفق باشید


قرارگاهقرارگاه

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٤:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/٢٩
تگ ها :