دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

طاق بستان پارک کوهستان غارقرنطینه

به جرات میتوان ادعا کردکه غارقرنطینه پله اول ورود سنگنوردی ایران به دنیای صعودهای sportبود.بعدازگشایش مسیرهای آلن رنود دربندیخچال مسیرهای پاکلبه.اوسون لپلاکت(پلاکها کجا هستند)درغار قرنطینه وآلن دردواشکفت توسط بابک کیان پور گشایش گردید.احتمالا سال72بود مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشورجوانان درکرمانشاه درحال برگزاری بود بابک کیانپور یکدستگاه دریل هیلتی ازفرانسه آورده بود بعدازاتمام مسابقات همراه غلام عمیقی.جلیل ساعد.مسعود عبدلمحمدی.مسیرهای مذکور گشایش گردید.دلیل نامگذاری غارقرنطینه هم این است که اولین دوره مسابقات انتخابی سنگنوردی کرمانشاه جهت شرکت درمسابقات قهرمانی کشور در طاق بستان انجام شد وازاین مکان بعنوان قرنطینه مسابقه دهندگان استفاده گردید که ازان تاریخ به بعد این اشکفت به عنوان قرنطینه معروف گردید.


قرنطینهقرنطینه

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۳۱
تگ ها :