دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

شقایق وبهار

اجازه میخواهم یک مقدار به عقب برگردم .تعطیلات عید با محسن درباره برنامه های بهار حرف می زدیم وکارهای گشایش که همینطوری زمین مانده است.قرار  گذاشتیم چند مسیر ازبیستون راصعود کنیم ودرعین حال کارمسیر شقایق رانیز قبل از اردیبهشت تمام کنیم.بعد ازتعطیلات برنامه ها خوب پیش میرفت ورود یکی دوبرنامه پیش بینی نشده به جدول برنامه هایمان مقداری مارابه عقب انداخت.درنهایت به این نتیجه رسیدیم که دریک روز غیر تعطیل برای اتمام مسیر شقایق به بیستون برویم.دوشنبه 4/2/91همراه آقایان آزادانی وفلاحی به بیستون رفتیم .مسیر راتقریبا تمام کرده بودیم که چهار نفر از مامورین حفاظت میراث فرهنگی پیش ما آمده واظهار داشتند که این قسمت جزمحوطه باستانی میباشد وشما باید برای پاسخگوی به ایستگاه میراث بیستون بیائید هرچقدر دلیل آوردیم که این قسمت جز محوطه حفاظت شده نیست فایده نداشت درهرصورت به ایستگاه مربوطه رفته وبا چند تلفن وچند سفارش قضیه ختم به خیر شد وما را آزادکردند.هفته قبل باچند بار مراجعه به اداره میراث کرمانشاه وارائه توضیحات لازم توانستیم مجوزلازم را اخذ کرده ولی درنهایت باز هم این وقت ما بود که هدر رفته بود هرچند که مسولین میراث خیلی لطف وهم کاری کردند.طبق برنامه ریزی که داشتیم 15/2/91باید مسیر گذشت را صعود میکردیم شب جمعه باران نسبتا شدیدی درکرمانشاه بارید.باتوجه به این احتمال که دیواره خیس است برنامه گذشت راکنسل کرده ومورخه 15/2/91جهت اتمام مسیر شقایق راهی بیستون شدیم.البته لازم به ذکراست که عمده مسیر تمام شده بود فقط نصب یک کارگاه وتمیز کردن مسیر مانده بود.جمعه15/2/91.بیستون بابارش شب قبل حال وهوای دیگری داشت زمین.آسمان وسنگها همه رنگ زندگی داشتند.خیلی سریع کارمسیر شقایق رابه اتمام رساندیم وزیر پای مسیر شقایق یک مسیر دیگر راباطول 15متر و7میانی کارکردیم.خیلی تلاش کردیم که نام مسیر دوم بامسیر شقایق همخوانی داشته باشد ودرنهایت ( قلب زمین )نامی بود که همه به توافق رسیدند.ازحس وحال قشنگی که این مسیر به ماداد چیزی نمی نویسم فکر میکنم ازحوصله شما خارج باشد.پاینده باشید


 

 

شقایق

نشان ماندگار برای انسان ماندگار.شقایق

 

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٤:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱٦
تگ ها :