دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

دیواره بیستون مسیرگذشت(کروکی)

 مرحله      طول(متراژ)                تعدادمیانی                       درجه

اول           60متر                            فاقد                            8/5

دوم           15متر                            فاقد                            7/5

سوم         34متر                        17عدد                            a11/5

چهارم       30متر                         12عدد                            c11/5

پنجم         15متر                          3عدد                            a11/5

ششم       37متر                        15عدد                            a11/5

هفتم        35متر                          1عدد                            9/5

هشتم      40متر                          2عدد                            a10/5

نهم          35متر                            فاقد                            a10/5

لازم به ذکراست که مرحله  سوم چهارم وششم این مسیر بصورت مصنوعی گشایش شده است که بصورت طبیعی نیز صعود میشود.                      


کروکی

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٤
تگ ها :