دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

سلاطین سنگ.

سالها درکوه این موجودات رادیده ام.وبه یقین شما هم دیده اید.وشایدمانندمن بی تفاوت ازکنارآنها گذشته اید یاشایدچند لحظه به آنها نگاه کرده اید.تااینکه چندروز پیش عکسهای کامپیوترعلی اکبری را نگاه میکردم این سری عکسها توجه ام راجلب کرد.وعنوان سلاطین سنگ به ذهنم خطورکرد.شماهم ملاحظه بفرمائید وقضاوت کنید.تا اینجا مربوط به اصل پست بود وازاینجا به بعد حاشیه است.قابل توجه آن همشهری که مدعی شده است یک مسیر11/5یا12/5راصعود کرده است پیشنهاد میکنم.یک مقداری به صعود این حیوانات نگاه کنی شایدمعنی درجات مذکور را بفهمی.باتشکرازعلی اکبری بخاطر عکسها.


سلطان

سلطان

سلطان

سلطان

سلطان

سلطان

شکاف نوردی.سلطان

سلطان

باکمی اضافه وزن.سلطان

سلطان

سلطان

سلطان

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٥:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۳/٢٢
تگ ها :