دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

خیالی آسوده تر2

کارها خوب پیش میرود.همه سنگنوردان کمک میکنندکه کار سالن زودتر تمام شودخوشحالی درچشم بچه ها موج میزندشوق داشتن یک سالن مرتب باطراحی جدید همه راوادار میکند تادیروقت کارکنندهرکسی به کاری مشغول است مسعودیاوری وامیرپورشفیع مشغول طراحی هستند یکی برش چوب را انجام میدهد و امین دست رنج هم که تازه از مسابقات آسیایی همدان برگشته است مهره های پشت تخته رامی بنددواین همه شورواشتیاق آدم را واداربه حرکت میکند.


سالن

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۳:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱٩
تگ ها :