دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

صدای پای جشنواره.

میدانم برای دیواره نوردان  واقعی  جشنواره سنگنوردی بیستون  فقط یک برنامه سنگنوردی است شاید با اندکی تفاوت که تعدادی خارجی درآن حضور دارند میدانم که دیواره نوردان واقعی برای این برنامه کیسه ندوخته اند واگر بدنبال چیزی هم باشند فقط عشق است.عشق دیواره نوردی ولاغیر.اما حال وهوای این دوره ازجشنواره بادوره قبل درکرمانشاه بسیار فرق کرده است .جشنواره امسال برای افرادمختلف معنی ومفهوم خاص خودرا  پیدا کرده است حتما تعجب میکنید عجله نکنید عرض خواهم کرد.جشنواره برای یک عده بدین صورت است که کت وشلوارهایشان را ازکمد درآورده یا کت وشلوار دم قسط خریده وآماده میشوند درجلسات مرتبط  وافتتاحیه درکنار مسولین  عکس یادگاری بگیرند.جشنواره برای یک عده بدین صورت است که امیدوارند موردلطف فدراسیون قرارگرفته وبه یک کلاس خارجی اعزام شوند.جشنواره برای یک عده بدین صورت است که گواهی شرکت دربرنامه را جزء رزومه کاری خود دروبلاگشان درج کنند.جشنواره برای یک عده بدین صورت است که دایه مهربان تر ازمادر شده وبدنبال احقاق حق پایمال شده  سنگنوردان کرمانشاهی توسط فدراسیون به پا خواسته اند.جشنواره برای یک عده بدین صورت است که فرصت رامغتنم شمرده وتسویه حسابهای شخصی خود را درقالب انتقاد از عملکرد ضعیف دست اندرکارن برگزاری انجام میدهند.جشنواره برای یک عده بدین صورت است که درقالب ائتلاف 5+1برنامه را تحریم میکنند.جشنواره برای یک عده ریا کاربدین صورت است که یک کامنت بنفع تحریم کنندگان می نویسند ویک تلفن به فدراسیون وهئیت میزنندکه ما دربست درخدمتیم.جشنواره برای یک عده پس کسوت بدین صورت است که کاسه گدایی دست گرفته و به هرکس که میرسند التماس میکنند که درجشنواره بیستون ازما تقدیر کنید.جشنواره برای یک عده پیشکسوت باشرف بدین صورت است که درنهایت بزرگواری درکناری نشسته وخوشحال از ببارنشستن زحماتشان نظاره گر رشد سنگنوردی کرمانشاه هستند.جشنواره برای یک عده بدین صورت است که تمام  نگرانیشان حیثیت کرمانشاه است وتلاش میکنند که برنامه مذکور باکیفیتی مناسب انجام شود وظرفیتهای استان درتمامی ابعاد به نمایش گذاشته شود.راستی شماوبنده جزء کدام دسته هستیم .خیر مطمئن هستم که شما خواننده محترم  ازبهترینها هستی وتمام نوشته های بالا بجز بند آخر همه زائیده خیال بی حوصله بنده میباشد.بگذریم برای یک جشنواره خیلی زیاد نوشتم .حدود سه هفته است که سنگنوردان کرمانشاهی مشغول ترمیم یک تعداد از مسیرهای دیواره بیستون هستند ومسیرها را برای برنامه اصلی آماده میکنند.بنده هم به همراه آقایان هوشیار قنبری فرزاد باقری علی اکبری ومحسن هدایت روزجمعه مورخه 31/6/91جهت تعویض صفحه های قدیمی مسیرآدرنالین به بیستون رفتیم.


ادرنالین

ادرنالین

ادرنالین

ادرنالین

کرده مسیرقوشادرنالین

ادرنالین

ادرنالین

ادرنالین

ادرنالین

ادرنالین

ادرنالین

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٤:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱
تگ ها :