دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

مردانی ازجنس سنگ.

جمعه 14/7/91برای انجام کاری ازکرمانشاه خارج شدم.برنامه ما برای روز چهاردهم کار روی باقی مانده مسیر آدرنالین بود (تعویض نبشیهای قدیمی وکارگذاشتن صفحه) بعدتماسی که بادوستان داشتم قرار براین شد که محسن،هوشیاروفرزاد برای تمام کردن کار به بیستون بروند میدانستم والبته دوستان هم میدانستندکه سه نفربرای این برنامه نیروی کمی است.مسیربلند وسایل زیاد اما افراد نامبرده اهل کنسل کردن برنامه نبودندبه گفته محسن ساعت 4صبح ازروی جاده بسمت دیواره حرکت کرده وحدود ساعت 11به ابتدای محلی که باید کارادامه داده میشد رسیدند همین قدر برای شما بنویسم کافی است صعود160متر ازمسیر وتعویض 115عددنبشی باصفحه باقیمانده وفرود ازمسیر24ساعت کامل طول کشیده وبه گفته محسن ساعت4صبح لب جاده بودند .24ساعت تلاش مستمر که شاید15ساعت آن روی دیواره بوده است فقط ازانسانهای برمی آید که بسختی سنگ باشند بنده بسهم خودم تا ابد به همراهی وهم طنابی با این افراد افتخار میکنم.


آدرنالین

هدایت

آدرنالین

باقری

آدرنالین

قنبری

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/۱٩
تگ ها :