دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

دیواره بیستون مسیر یال سخت(کروکی)

اوائل اردیبهشت امسال بودکه همراه دوست خوبم جناب آقای اصغر زرین وتنی چند از دوستان مسیر یال سخت دیواره بیستون راصعود کردیم نظر به اینکه آقای زرین یکی از افرادی است که آشنایی کاملی با مسیر مذکور دارد بنا داشتم که کروکی راتنظیم کرده و قبل از انتشار در وبلاگ نزد ایشان برده وبابت تمام جزئیات  از ایشان راهنمائی بگیرم نمی دانم که چرا مقداری در تنظیم کروکی  تعلل کردم که یک مرتبه خبر آمد آقای زرین دراثر سانحه پاراگلایدر دچارآسیب دیدگی شدید ازناحیه پا وکمر گردیده است باوضیعت موجود اصلا حوصله چیزی که وجود نداشت حرف زدن ازمسیر ودیواره پیش اصغر آقا بود این بود که کروکی هم خود به خود به فراموشی سپرده شد تا اینکه آقای زرین دوباره توانست درست وحسابی روی پای خودش بایستد وما هم کروکی مسیر را نزد ایشان برده و اجازه درج دروبلاگ را گرفتیم.لازم به ذکر است کروکی تاجان پناه ترسیم گردیده مسیرمذکور تا خط الراس ادامه داردنقطه چین آخرکروکی تراورس بسمت جان پناه میباشددرضمن نقطه چین زیر سکوی سه شکاراصل مسیر میباشد ما مقداری ازسمت چپ اصل مسیر صعودکردیم.

مراحل صعود                 تعدادمیانی

مرحله اول                     2

""      دوم                     2

""       سوم                  2

""      چهارم                 2

""     پنجم                   4

""     ششم                8

""     هفتم                  1

""     هشتم                1

""     نهم                   18

""     دهم                  1

""     یازدهم               1

""     دوازدهم               فاقدمیانی

""     سیزدهم            2

""    چهاردهم              فاقدمیانی


یال سختیال سخت

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۸:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
تگ ها :