دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

سپاس خداوند.

سال91هم به اتمام رسید وما انبوهی کارانجام نشده راپیش رو داریم (درحوزه کوهنوردی)امیدوارم لطف خداوند مانند سال قبل شامل حال ما ودیگر کوهنوردان گردد.که اگر نبود الطاف بیدریغ خداوندبه یقین مانمی توانستیم قدم ازقدم برداریم آرزوی صحت وسلامت دارم برای تمام کسانی که دراین راه ما رایاری داده اند دست دوستانی که درفضای مجازی با کامنتهای مشفقانه بصورت دائمی راهنمای بنده بوده اند رامی بوسم ودوستانم رادراین فضا ارج مینهم.ممنون تمامی کوهنویسان عرصه مجازی هستم چون باسرکشی به هروبلاگ مطلب تازه ای رایاد گرفته ام.ودرآخرسالی سرشار ازامید وسلامتی رابرای تمامی ایرانیان آرزومندم.

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۸:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
تگ ها :