دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

مثل آقا.

درآخرین روزبهار برای تمام کردن دومسیری که از دوهفته قبل دست گرفته بودیم به بیستون رفتیم. نمی خواستیم 7تیر هم میهمان بیستون باشیم بهمین خاطر ازاول صبح بدونه تلف کردن وقت دست به کارشدیم ازساعت7صبح تا6بعدازظهر یکضرب کارکردیم ومسیررا تمام کردیم البته هوشیار وفرزادیک ساعتی زودتر از ما کارشان تمام شدتمام وسایل راداخل کوله ها ریخته وراهی شدیم ازپای مسیر تا لب جاده ده ها بار رو به دیواره کرده ومسیرها را نگاه کردیم ولذت بردیم .لذت بردیم بخاطر دومسیر sportباطول 40متر .لذت بردیم بخاطر درجات مسیر.حول وحوش13dالبته باید مسیرصعودشد تادرجه قطعی مشخص شود اما برآورد خودمان همین حدود است.لذت بردیم بخاطرشیب منفی مسیر ازابتدا تا انتهای مسیر صعود کننده درشیب منفی قرار دارد وهرچه بالا میرود شیب منفی بیشتر میشود.ودر آخر خیلی بیشتر لذت بردیم بخاطر این مسیرهای مردافکن.خب حالا این سوال شایددرذهن شما خواننده محترم خطور کندکه این نوشته چه ربطی به تیتر پست داردعرض خواهم کرد.روز31خرداد واقعا خسته شدیم هم خسته هم خاکی هم ناکار.در راه برگشت قرارگذاشتیم فصل تابستان را مثل آقا سنگنوردی کنیم.راستی یک آقا چطور به سنگنوردی میرود؟بازهم عرض خواهم کرد.سنگنورد آقا کفش پیاده روی گران قیمت به پا وکوله میلت به دوش دارد.شلوار وتی شرت نانو به تن دارد.پوشاک صعودش بشدت تمیز است.باکتانی خارجی صعود میکند.بیشتر از سه یاچهار ازمرحله ازمسیر را صعود نمیکند چون نمیخواهد درگرما پیاده روی کند.وچون میخواهد بعد ازسنگنوردی بشدت تمیز باشد به استخر میرود.این شرح حال یک سنگنورد آقا است.روز 3تیر باچند تن از دوستان مثل آقا سنگنوردی کردیم وسه مرحله ازمسیر آذرخش راصعود کردیم. اما خدا وکیل سنگنوردی که آدم راجنازه نکند سنگنوردی نیست.درضمن جزئیات هردو مسیر رادریک پست جداگانه به عرض خواهم رساند.

عکسهادرادامه مطلب.


1

1

1

1

1

1

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٦:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۸
تگ ها :