دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

ازسرطاق.

این روزهاپاتوق را انداخته ایم دیواره سرطاق وطاق بستان ازمسیری به مسیردیگرازاشکفتی به اشکفت دیگرمیرویم شکرخدا همه چیز مرتب است دوستان همه قبراق وسرحال هستندمحسن دراوج آمادگی بسر میبردهمین دوهفته پیش مسیر غول را در دواشکفت بادرجه 13a صعود کردومن تازه متوجه شدم  وقتی میگوید اول راه هستیم یعنی چه.البته این مسیر برای او یک مسیر قلق شده میباشداما بازهم ارزشمنداست ودیگر اینکه هوای این روزها بابت سنگنوردی است.

عکسهادرادامه مطلب.

 


سرطاق

سرطاق

سرطاق

سرطاق

سرطاق

سرطاق

سرطاق

سرطاق

سرطاق

سرطاق

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٥:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۸
تگ ها :