دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

روزهای خوب.

وقتی که روزگارخوب ودوستان خوب دست به دست هم میدهندهمه چیز لذت بخش میشود.این ایام کارها بخودی خود ردیف میشودبدونه دوندگی وهماهنگی هربرنامه وکاری سرجای خودش قرار می گیردوما فقط نظاره گرهستیم .وقتی هم کارها مرتب باشدیعنی اینکه فرصت برای سنگنوردی زیاد است.دوشنبه 6/8/92همراه دوستان خوبمان احسان بابایی،پویاآزادانی،حمیدمکفی،میلادکریمی دستی به مسیراولتیماتوم زدیم.

تصاویر درادامه مطلب.


اولتیماتوم

اولتیماتوم

اولتیماتوم

اولتیماتوم

اولتیماتوم

اولتیماتوم

اولتیماتوم

اولتیماتوم

اولتیماتوم

اولتیماتوم

اولتیماتوم

اولتیماتوم

اولتیماتوم

اولتیماتوم

اولتیماتوم

اولتیماتوم

اولتیماتوم

اولتیماتوم

اولتیماتوم

اولتیماتوم

اولتیماتوم

اولتیماتوم

اولتیماتوم

 

 

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/٦
تگ ها :