دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

کوهگردی.

وقتی که زمستان سردمی آیدبساط سنگنوردی وطبیعت هم کسادمیشودآسیب دیدگی درصعودهای طبیعی دائم درکمین صعودکننده می باشد وهرآسیب دیدگی جزئی میتواندچندماه آه وحسرت رابدنبال داشته باشدبه همین خاطربادوستان بیشترتمرینات رادرسالن انجام میدهیم وتمرینات سالن هم گاهی بسیارخسته کننده میشود. ساده اگربخواهم عرض کنم زمستان دوره فشردگی تمرینات است وگاهی برای فرار ازفشارتمرینات به پیشنهاددوستان دلی به کوهها می سپاریم تابادی به سرمان بخورد و بهانه ای هم داشته باشیم برای فرار ازتمرینات.درآخرین روزهای پائیز درارتفاعات یخچال همدان مشغول  کوهگردی بودیم.

تصاویردرادامه مطلب.


یخچال

یخچال

یخچال

یخچال

یخچال

یخچال

یخچال

یخچال

یخچال

یخچال

یخچال

 

 

 

 

 

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱
تگ ها :