دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

آقای مشتکوب از ابتدای راه به بیراهه میروی.

 

آقای مشتکوب درگفتگوباخبرنگارفارس درکرمانشاه مواردی رامطرح نموده اندکه بسیارجای تعجب دارد.ایشان یاقصد داشته اند ابتدای کارشان درهیئت کوهنوردی بامقداری زیاده گویی مخاطبان خود راتحت تاثیر قرار دهند.یا اصلا ازکوهنوردی کرمانشاه اطلاعاتی دردست ندارند.یااینکه همکارانشان اطلاعات درستی را دراختیارشان قرار نداده اند.مواردمطروحه توسط نامبرده هم درسایت خبرگزاری فارس هم دروبلاگ کوه نوشت موجود میباشد.بعد ازخواندن مطالب نامبرده خیلی تلاش کردم که بگذرم خیلی تلاش کردم که چشم وگوشم راببندم  ومثل موارد دیگر فقط نظاره گر باشم اما حقیقت امر این است که درکوهنوردی نمی توانم برای افرادی که  سعی دارند خودشان رابیشتر از آن چیزی که هستند نشان دهند احترامی قائل شوم البته شاید گفته های آقای مشتکوب درست باشد وبنده اشتباه میکنم درهر صورت عین گفته های آقای مشتکوب رابعرض شما خواهم رساند قضاوت باشما خواننده محترم میباشد ( آقای مشتکوب فرموده اندهیئت کوه‌نوردی استان کرمانشاه از سال پنجاه وهشت فعالیت خود را آغاز کرده و گروه‌هایی همچون کانون کوه‌نوردان و خانه کوهنوردان که از قدیمی‌ترین گروه‌های کوه‌نوردی استان هستند، از سال شصت ویک به‌صورت رسمی فعالیت دارند)آقای مشتکوب گویا اطلاع ندارندکه گروهای فوق حدود ده سال است که اصلا وجود ندارند یا اینکه آقای مشتکوب هنوز در دهه شصت سیر میکنند وظیفه دارم بعرض خوانندگان محترم برسانم که هیچ گروه یا باشگاه فعالی در کرمانشاه فعالیت ندارد (آقای مشتکوب فرموده اند در حال حاضر بیش از یک‌هزار کوهنورد و شصت  مربی به‌صورت حرفه‌ای در رشته‌های کوهنوردی، سنگ‌نوردی، غارنوردی و یخنوردی زیر نظر هیئت و گروه‌های کوهنوردی فعالیت دارند )آقای مشتکوب میشود نام  شصت نفر مربی گرامی را درسایت هیئت بنویسید وبرای هرکدامشان چهارخط فعالیت درسال نودودو راذکر کنید آقای مشتکوب وقتی میگوئیدهزارنفر کوهنورد بصورت حرفه ای زیرنظرهیئت فعالیت دارند دقیقا منظور شماچیست .میشود بزرگواری کنید .نام صد نفر ازاین هزارنفر رادرسایت هیئت بنویسید وقید کنید دریکماه اخیر چه برنامه هایی را اجرا کرده اند(خوانند گان محترم توجه داشته باشید منظور این نیست که کرمانشاه هزارنفرکوهنوردفعال ندارد بلکه منظور این است که فعالیتهای کوهنوردان بصورت آزاد وخودجوش انجام میگیرد نه تحت پوشش هیئت) ودرآخر اینکه  آقای مشتکوب همانطور که درمجمع بعرض تان رساندم شما ازجریانات کوهنوردی این شهر خبر نداریدخوب نیست که حرفهای دیگران از زبان شما جاری شود.واینکه آقای مشتکوب سر جریان این تیم اورست هم به بیراهه میروید که به آن هم خواهیم پرداخت...

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٤:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
تگ ها :