دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

یک روز بیاد ماندنی.

بابارشهای خوب زمستان امسال کوههای کرمانشاه همه سفیدپوش وزیبا شده اند به هرکوهی که برویدروزهای خوب وخاطرات قشنگی برای شمارقم خواهدخورد.میدانم که کوهنوردان این ایام را ازدست نخواهند داداین روزها بهر وبلاگی سرکشی میکنم سرشار ازشادی وکوهنوردی است ماهم درحد بضاعتمان سعی میکنیم از این ایام نهایت استفاده را ببریم.

ازمدتهاقبل پشت دیواره بیستون یک شیارمشرف بر روستای سنقر آباد را دید زده ومایل بودم  یک سری به آنجابزنم میدانستم که اگربخواهیم ازکف شیارحرکت کنیم باید لوازم فنی همراه داشته باشیم یک مقداری هم کارباتبریخ ذهنم راقلقلک میداد درحقیقت برای اولین بار بود که میخواستیم باتبر یخ کار کنیم بهر صورت با لطف دوستان تبریخ هم فراهم گردید وجمعه روزی عازم برنامه شدیم.ازهمان ابتدا بامحسن قرارگذاشتیم که فقط ازتبریخ برای صعود استفاده کرده وبهیچ عنوان در درگیری باسنگها ازدست برای صعود استفاده نکنیم مسیر صعود ما یکسره پوشیده ازسنگ بود ودو آبشار هم سر راهمان قرارداشت اولی حدودبیست مترتا حدودی جدی.دومی هم حدود 12متر وسنگهای 2و3و4متری بسیار زیاد.هیچ برفی روی اولین آبشار وجود نداشت ومحسن باچند عدد ابزار آن را ردکرد ودربین مسیر مدام ازمحاسن کارباتبر میگفت واینکه نیش انها چطور باسنگها درگیر میشود.منهم مسیر راصعود کردم ولی هرجا که کارم سخت میشد ازدست برای صعود استفاده میکردم محسن هم وانمود میکرد که متوجه نیست.بعداز ردکردن آبشار اول قسمت قشنگ برنامه شروع شد.کلی سنگ وشیب ملایم برای صعود کردن ولذت بردن پیش روی مابود.باسنگهادرگیر میشدیم ازروی شیبهای سنگی عبور میکردیم ومحسن مدام ازتبرها تعریف میکرد ومنهم مدام ازدستهایم استفاده میکردم وتذکر میخوردم.هرجا هم که نمی توانستیم سنگها را صعود کنیم زبان بسته ها را دور میزدیم واقعیت امر این است که تازه آنجا فهمیدیم اینکه می گویند یارو فلانی را دور زد یعنی چه.توصیه من به شما خواننده محترم این  است که اگر روزی دور خوردید زیاد ناراحت نشوید مطمئن باشید  حریفتان درقواره شما نبوده که مجبور شده است شما را دور بزند.همیشه سلامت باشیدوازاین ایام لذت ببرید امکان دارد که فردای وجود نداشته باشد.


سنقرآباد

سنقرآباد

سنقرآباد

سنقرآباد

سنقرآباد

سنقرآباد

سنقرآباد

سنقرآباد

سنقرآباد

سنقرآباد

سنقرآباد

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
تگ ها :