دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

دیواره بیستون مسیرجشنواره.

این روزها که آسمان بیدریغ برکتش را به زمین هدیه میکندبساط سنگنوردی هم کساد است.ولی این کسادی بازار هیچ گلایه مندی را درپی نداردچون برکت آسمان یعنی برکت سفره مردمان.اما بمحض اینکه آسمان سفره دلش را جمع میکندوخورشیدمهربان رو نشان میدهدماهم به کوه میزنیم.ازهمان جشنواره اول که مسیرفستیوال توسط تعدادی ازسنگنوردان گشایش شد.ذهن من ومحسن درگیر این مسیربودومایل بودیم که دستی به  مسیرمذکوربزنیم.تااینکه جمعه دوم اسفند این فرصت پیش آمد.اگراشتباه نکنم دروبلاگ آقای شفقی خوانده بودم که یکی ازمربیان فرانسوی حاضردرجشنواره کلاس این مسیر راجهانی توصیف کرده بود.خب یک مسیر باکلاس جهانی ذهن هر سنگنوردی رامیتواند تحریک کندوماهم ازاین قاعده خارج نیستیم.حدودساعت 11/30صعودراشروع کردیم.باتوجه به وضعیت ظاهری مسیرصعودی نه چندان سخت رابرای خودمان متصوربودیم.اما کراکسهای مراحل اول،دوم وسوم غافلگیرمان کردطوری که دربعضی ازنقاط مجبور شدیم که روی میانیها وزن بندازیم.درهرصورت ازمسیر بیرون آمدیم .اگرازقسمتهایی که ازمیانیها کمک گرفتیم بگذریم باید عرض کنم که ازصعود بسیار لذت بردیم.خسته نباشید میگویم به گشایندگان مسیر.شاید یکبار دیگر مسیر راصعودکنیم برای درجه دادن.لازم به ذکر است که مسیر راتاپله صعودکردیم.

تصاویر درادامه مطلب.


جشنواره

احسان.خودم.محسن.جشنواره

محسن درابتدای مسیر.جشنواره

جشنواره

جشنواره

جشنواره

جشنواره

جشنواره

جشنواره

جشنواره

جشنواره

جشنواره

جشنواره

جشنواره

ومحسن درکارگاه آخرمسیر.

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٥:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/۳
تگ ها :