دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

این روزها.

این روزهاسنگنوردی بقدری لذت بخش است که نمیتوانم بانوشتن قدروقیمتش رابرای شما توضیح دهم.این روزهافقط بناداریم صعود کنیم وصعودکنیم.این روزهاهم مثل همه ی روزهای دیگرمیگذردوفقط رفتار وکردار ما است که موردقضاوت عموم قرارمیگیرد.این روزهابازنده های دائمی بازبه میدان آمده اندتحت تاثیراعتمادبنفس این افرادقرارگرفته ام نمی دانم که چه وقت میخواهندمتوجه شوندتا آخرعمر بازنده هستنداما ایرادی ندارد این روزگاربرای بعضی ازمردمان عرصه کسب تجربه های تکراری است.واین روزها برای بازندگان چه روزگار سختی است.

تصاویردرادامه مطلب.


این روزها

این روزها

این روزها

این روزها

این روزها

این روزها

این روزها

این روزها

این روزها

این روزها

این روزها

این روزها

این روزها

این روزها

این روزها

این روزها

این روزها

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢۱
تگ ها :