دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

رودهای پرآب،زمینهای پر برکت.

سال92هم به پایان رسیدمانندتمام سالهای عمرمان پر ازسختی،خوشی وشایدبرای بعضی همراه بامصیبت ازدست دادن عزیزی.سال92به پایان رسیدوهرآنچه درکوهنوردی دیدم تلاش،کوشش وسخت کوشی بود.تمام فعالان عرصه کوهنوردی تلاشی بی مانندرابه نمایش گذاشتندودرآخراین کوهنوردی بودکه آبرومندبه مقصدرسید.حالادیگرکوهنوردان باید خودرابرای آزمون 93آماده کنند.برای تمام کسانی که قصددارندجوانمردانه دراین آزمون شرکت کنندآرزوی موفقیت را دارم.زمستان 92آسمان بسیار دست ودلبازبود.دست ودلبازی آسمان یعنی رودهای پر آب وزمینهای پربرکت.سالی پر ازسلامت وبرکت را برای مردم خوب ایران آرزومندم.وشماخوانندگان محترم سالم،سرافراز وپیروزباشید.

رود

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٧:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٢/٢٧
تگ ها :