دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

روزهای گرم.

روزهای گرم وخاک آلود این شهر  دمار از روزگارمان در آورده است.سنگنوردی کردن درمحضرگرما وریزگردهاهم عالمی دارد.مصرف پودرمان چندبرابرشده است.علاوه براینکه به دستهایمان پودرمیزنیم کلی پودرهم بایدبه سر وگردنمان بزنیم تاقطرات عرق روی پیشانی وپشت گردنمان رامهار کنیم(مزاح)اما ازشوخی در رفته درحین تلاش روی مسیرهای جدی قطرات عرق روی پیشانی وپشت گردن کلی اذیت میکندازداستان سنگنوردی کردن درگرما که بگذریم حکایت تمرینات دویدن هم خودش داستانی دارد.مثل فصل زمستان که برای برنامه های روزهای جمعه بایدوضعیت هوا راچک کنیم این ایام هم همین حکایت راداردهر روزیک چشم به آسمان داریم ویک چشم به گزارشات هواشناسی که ببینیم ریزگردها تاکجا پیشروی کرده اندآیا میشودیک برنامه ساده دویدن را اجراء کردیا خیر؟امابقول یکی ازدوستان پوست ما کلفت تر از این حرفها است.هرچندکه خیلی اذیتیم.اما  برنامه سنگنوردی نبایدبخاطر این حرفها زمین بماند.تا الان که دوام آورده ایم.حالاتا بعد خدا بزرگ است.این ایام دراینجاکمترمینویسم فعالیتهایمان تکراری است ازسالن بیرون زده ایم هفته ای سه جلسه کارباوزنه وهوازی داریم.هفته ای سه جلسه روی مسیرهای اسپرت کارمیکنیم جمعه ها هم مسیربلند داریم.اگرعمری باشدتاآخرتابستان برنامه ما این است.البته فضای مجازی رابطورجدی پیگیرهستم.ممنون دوستان بزرگوارسایت کوه نامه هستم که باتلاش های مستمرشان این قسمت ازکارمارا راحت کرده اند.همیشه سلامت باشید.

تصاویردرادامه مطلب.


گرما

گرما

گرما

گرما

گرما

گرما

گرما

گرما

گرما

گرما

گرما

گرما

گرما

گرما

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢۳
تگ ها :