دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

این روزها.

این روزها هواگرم است اماهنوزمیشودازسنگنوردی لذت بردولی کاررولکوبی مسیرهای چشمه سهراب درگرماسخت وطاقت فرسامیشودبهمین خاطرادامه کار را به فصل پائیزموکول کرده ایم.عددمسیرهای چشمه سهراب به 64رسیده است خیلی امیدواریم که باهمت سنگنوردان تعدادمسیرهابه 300برسدوچشمه سهراب تبدیل به یک سایت سنگنوردی کشوری شود.لازم به ذکراست که تعدادزیادی ازسنگنوردان دررولکوبی مسیرها نقش داشته اند.بزودی تمام اطلاعات مسیرها را دراین وبلاگ درج خواهم کرد.

تصاویردرادامه مطلب.


چشمه سهراب

چشمه سهراب

چشمه سهراب

چشمه سهراب

چشمه سهراب

چشمه سهراب

چشمه سهراب

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٤/۱
تگ ها :