دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

خطاب به کوهنوردان استان کرمانشاه.این سکوت شما.....

این سکوت شما سرکوهنوردی استان کرمانشاه رابه باد خواهد داد.

قبل ازاینکه به اصل مطلب بپردازم یک دیالوگ از سریال امام علی (ع)رابرای شما بازگو میکنم.دریکی از قسمتهای سریال امام علی (ع)بعداز بیعت مردم با حضرت یک تعداد از افرادی که بخاطر منافع شخصی باحضرت علی (ع)بیعت کرده بودند پشت خیمه امام صف کشیده وبه نوبت به دیدار ایشان می رفتندومطالبات خود رابیان میکردندیکی از آنهابعد ازاینکه دست خالی ازخیمه امام بیرون آمد رو به مالک اشترکردوگفت این عدالت علی سر او را به باد خواهد داد.شایددرزندگی شخصی ،هرکدام ازما درمقابل یک جریان یا اتفاقی قراربگیریم که لازم باشدواکنش یا عکس العملی نشان بدهیم این رفتار میتواندبه نفع یا ضرر ما یاجامعه باشد وحتما قضاوت مخاطبان را درحال وآینده بهمراه خواهد داشت.وچه خوب است که رفتار ما درچنین مواقعی یک مقدار به رفتار بزرگان دین ومعرفت نزدیک باشد.یعنی اگر دوستان وعزیزان ما در طرف ناحق قرار گرفتند ازبیان حقایق ترسی به خود راه ندهیم حتی اگربیان حقایق سرما را به باد دهد.این مقدمه را عرض کردم تا به اصل جریان برسم که همان حال و روز فعلی کوهنوردی کرمانشاه میباشد.میدانم که کوهنوردان کرمانشاه به تمام اتفاقات کوهنوردی استان اشراف کامل دارنداما چرا روزه سکوت را پیشه کرده اند؟نمیدانم!میدانم که خیلی ازشما دوست داریدمشکلات کوهنوردی در خود استان بماند وبه بیرون درز پیدا نکندمنهم به این خواسته شما احترام گذاشتم اما بعد از حدود دوماه بحث درگروه تلگرامی گفتمان به هیچ نتیجه ای نرسیدیم وشما کماکان به سکوت خود ادامه دادید.البته این میل به سر بسته بودن مشکلات ومحفلی عمل کردن یکی از اصلی ترین معضلات کوهنوردی کرمانشاه میباشد.به همین خاطر بنده تصمیم گرفتم این مشکلات را در فضای مجازی منتشر کنم تا شاید قضاوت کوهنوردان سایر استانها باعث شود شما عزیزان مهر سکوت را از لب بردارید.بیشتر دوستان کوهنورد ما درکرمانشاه به اتفاقاتی که منجر به رفتن آقای ایزدی ازهیات وآمدن آقای نقدی شدواقف هستندوبازهم بیشتردوستان ما به اتفاقاتی که منجر به رفتن آقای نقدی شدواقف هستند.قصد ندارم واردجزئیات شوم فقط به یک مورد اشاره میکنم وآن این است که آقای نقدی را در حد یک ناجی برای کوهنوردی استان معرفی کردند وبعد سه سال درآستانه جشنواره بیستون آن حیثیت را از کوهنوردی استان به باد دادند و درآخر آقای نقدی هم رفت.شما این اتفاقات را دیدید وسکوت کردید.به یکباره نمی دانم آقای مشتکوب را ازکجا پیدا کردند وبدونه احترام به رای جامعه کوهنوردی ایشان را روی صندلی ریاست هیات گذاشتند.شما کوهنوردان استان این اتفاق را دیدید وسکوت کردید.(البته این افتخار برای بنده تا ابد باقی است که قبل از رای گیری درمجمع به ایشان گفتم که شما بدرد این پست نمی خورید)حالابعد ازگذشت چهار سال از ریاست ایشان استان کرمانشاه در بین هیاتهای کشور رتبه 18 و دربخش مسابقات (آقایان رتبه 19وبانوان رتبه 15 )راکسب کرده بنابه به گفته آقای نقدی درزمان رفتن ایشان کرمانشاه رتبه دوم را داشته است.حالا چه اتفاقی افتاده که تا رتبه 18 تنزل پیدا کرده ایم؟من نمی دانم !شاید شما بدانید!شما کوهنوردان استان این اتفاق راهم دیدید وسکوت اختیار کردید.جشنواره بیستون برگزار نمیشودبه همین سادگی شما همچنان ساکت ونظاره گر هستید!مسئول کارگروه آموزش از هیات میرودیا استعفا میدهد.البته استعفا نامه ای منتشر نشده. یک مسول جدید میایدرئیس هیات هیچ توضیحی به جامعه کوهنوردی نمی دهد.آیا مسئول قبلی موفق بوده یاخیر؟اگر موفق بوده چرا رفته است؟اگر بخاطر عملکردضعیف جابجا شده چرا هیچ معذرت خواهی از جامعه کوهنوردی انجام نمی شود؟شما کوهنوردان کرمانشاه این کوتاهی راهم دیدید وسکوت کردید!درسال94از سوی فدراسیون به هیاتهای استانی ابلاغ شده که نسبت به راه اندازی بخش استعدادیابی درکارگروه صعودهای ورزشی اقدامات لازم را انجام دهندهیات استان نه تنها این کار را انجام نداده بلکه بنا به شنیده ها مدت مدیدی است که کارگروه صعودهای ورزشی فاقد مسئول است این اتفاق درحالی رخ داده که چند روز دیگرمسابقات قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان ونوجوانان درتهران برگزار میشودومسابقات آسیایی بزرگسالان درسال آینده باز هم در ایران برگزار میشودسوال من این است آیا آقای مشتکوب میتواند رابطه بین نداشتن مسئول کارگروه صعودهای ورزشی و عدم راه اندازی بخش استعداد یابی وبرگزاری مسابقات قاره ای را درک کند؟شما کوهنوردان کرمانشاه این بی تدبیری را هم دیدید وسکوت کردید!عرض آخرم به شما بزرگواران(کوهنوردان استان کرمانشاه)میدانم که تک تک شما دربهترین شرایط مشغول کوهنوردی هستید.برنامه های خوبی برای خودتان اجراء می کنید وشایدحوصله پرداختن به این مشکلات را نداشته باشید اما درجریان باشید این نوشته ها ورفتارها ازحافظه کوهنوردی استان پاک نخواهد شدفردا روزی اگر بعضی ازشماعزیزان درباب مصلحت کوهنوردی سخنی به میان آورید یقین داشته باشید که من این سکوت را به شما یاد آور خواهم شد.عملکردضعیف آقای مشتکوب برکسی پوشیده نیست اگر بفکر صلاح ومصلحت کوهنوردی استان کرمانشاه هستیدامروز وقت سخن گفتن است وفردا دیر است.یک عرضی هم بخدمت بعضی از عزیزان وبزرگوارانی دارم که هر از چند گاهی به دفاع از آقای مشتکوب پرداخته ومجموعی از صفتهای نیکو واخلاقی ایشان را به بنده ودیگران یادآور میشوندمانند درست کرداری ،امانت داری مدیر ومدبر بودن در حوضه کار اداری خودش وخیلی ازصفات پسندیده دیگر.من یک سوال از شما عزیزان دارم.اگر انسانی تمام این صفات پسندیده را داشته باشدنباید بابت عملکرد ضعیف خود(کسب رتبه 18 درکشور)ازجامعه کوهنوردی عذرخواهی کند؟فراموش نکنیدکه یک انسان درست کردار درهر وضعیتی مسولیت رفتار خود را میپذیردواگر ازپذیرش مسولیت رفتار خود طفره رفت شک نکنید که یک جای کارش لنگ میزند.وآقای مشتکوب عزیز میدانم که درتلاش هستی  تا سال بعد هم بمانی وجشنواره بیستون را برگزار کنی تا سرپوشی باشد بر عملکرد ضعیف این چند سال اماباور کن اگر درسال 96 تمام بیستون را غرق طلا کنی این عملکرد ضعیف تا ابد همراه شما خواهد بوداگر قصد خدمت به کوهنوردی را داری همین الان برو که فردا دیر است.این نصیحت را ازمن کوچکترین بپذیر خیلی از اوقات کوچکترها چیزهایی را می بینندکه بزرگترها ازدیدن آن عاجز هستند.درپناه خدا باشید.

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۳:٠۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٦/٢٩
تگ ها :