دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

معرفی منطقه سنگنوردی طاق بستان

 

بیشتراوقات مطالبی که تحت عنوان معرفی مناطق سنگنوردی وکوهنوردی منتشر میشود دارای نواقصی میباشد وحق مطلب را بجا نمی آوردبه همین خاطر وقتی میخواهم طاق بستان را بعنوان یک منطقه سنگنوردی معرفی کنم مقداری نگران میشوم وسوالاتی درذهنم نقش میبندد آیا میتوانم اطلاعات کامل ودقیقی را ارائه دهم؟ آیا خواننده باکمی دقت آنچه رانیاز دارد به دست میاورد ؟وسوالات متعدد دیگر . به هرصورت قضاوت دراین مورد بعهده خواننده محترم میباشد امیدوارم که با ارائه نظرات خود مارا دراین راه یاری دهیدهمیشه این سوال درذهنم وجود داشته که ایا سنگنوردی درایران هست که نام طاق بستان را نشنیده باشد آیا منطقه سنگنوردی درایران هست که مجموعه ویژگیهای طاق بستان را دارا باشد مجموعه ای از محاسن زیر که به عرض خواهد رسید طاق بستان را به یک منطقه سنگنوردی منحصر به فرد تبدیل کرده است

قابلیت دسترسی:شما درهرنقطه ای از کرمانشاه باشید با مبلغ حداقل 300تومان (اتوبوس واحد)و5000هزارتومان(دربستی)میتوانید خود رابه طاق بستان برسانید.راهپیمائی:شما بسادگی باحداقل پنج دقیقه تاچهل وپنج دقیقه راهپیمائی به کلیه مسیرها ودیوارها دسترسی پیداخواهید کرد . تنوع مسیر:دراین منطقه تنوع مسیر بقدری زیاد میباشد که سلیقه ونیاز هرسنگنورد باهردرجه صعود وهرسطح(مبتدی تاحرفه ای)راپاسخگو میباشد. مسیرهای باحداقل10متر تا120متر بادرجات مختلف از9/5تا 14/5 مسیرهای ورزشی متنوع متمرکز وبدونه پراکندگی میتواندمحل مناسبی برای سنگنوردی باشد. مسیرهای استاندارد:باتوجه به گذشت زمان وفرسودگی میانیهای مسیرهای قدیمی گشایشهای جدید زیادی درطاق بستان انجام شده است ومسیرها بابولت وکارگاه زنجیر ایمن گردیده است.دیواره زردبلند .زردکوتاه سرطاق ودواشکفت ازشاخص ترین نقاط سنگنوردی درطاق بستان میباشند که بزودی اطلاعات مسیرهای گشایش شده دروبلاگ درج خواهدشد

 

.

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ٧:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/۱٥
تگ ها :