دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

دیواره بیستون(آدرنالین)

آدرنالینآدرنالینآدرنالین


بابکارگذاشتن صدونودویکمین حمایت میانی توسط محسن هدایت زنگ پایان یک ماراتن دیواره نوردی بصدا درآمد.اواخرسال 80فکرگشایش یک مسیر روی دیواره بیستون ذهن مارابخودمشغول کرده بود دوماه آخرسال80رابه بررسی دیواره پرداختیم ازجهات مختلف دیواره رادید زده وبررسی کردیم وبه این نتیجه رسیدیم مسیر باید درقسمتی ازدیواره بازشودکه سنگنوردان سالیان سال ازکنارآن گذشته وسرخود رابه نشانه تسلیم وعدم توانایی دردستیابی به این قسمت ازدیواره به تعظیم فرود آورده اند.ودونسل ازسنگنوردان کرمانشاه برای دستیابی به این قسمت از دیواره ناکام مانده اند.آری این قسمت از بیستون مانند یک نگین درخشان نظرمارابه خودجلب کرد یک سینه ستبرمنفی با300مترارتفاع درحصارحاج علی محمد روبروی مسیر اسکندر جایی که هیچ سنگنوردی نمی تواند آرزوی صعود آنرا نداشته باشد مارا به هم آوردی می طلبید .سال81آغازکار 55متر گشایش.سال82توقف درکار گشایش.سال83کاربه صورت جدی پیگیری شد و80متراز مسیرباز شد مسیر هرچه بالا میرفت شیب منفی دیواره بیشتر وکارسخت تر میشد .سال84مشکل ترین قسمت کار درطول چهارم وپنجم بابیشترین شیب منفی پیش روی مابود.بهار84طی 11برنامه 91متر ازمسیر کارشد قسمت سخت کار برای ماتمام شده بود .اسفند 84باسه جلسه بارگذاری خود رابرای تمام کردن مسیر آماده نمودیم ودرروزدوم وچهارم فروردین 85محسن هدایت ومرتضی زارع با کار گذاشتن 40میانی وگشایش 74متر مسیرآدرنالین رابعد از گذشت چهارسال ودو روزبه اتمام رساندند.نوع حمایت میانی بولت هیلتی.تمام کارگاها زنجیروبولت جمع برنامه اجرا شده 37.افرادشرکت کننده دربرنامه به ترتیب حضور .محسن هدایت37برنامه.مرتضی زارع34برنامه.علی اکبری23برنامه.صفدرظهوری14برنامه.قاسم شیپوری8برنامه. حسام کرجی6برنامه.پژمان کرمی6برنامه.محسن الوندی4برنامه.شهرام امیری3برنامه.ارسلان مردانی1برنامه

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
تگ ها :