دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

شقایق برای شقایق

 

یک روزخوب.یک هوای عالی ویک مسیربرای شقایق.

چندی پیش مطلع شدم یک انسان از این دنیا رخت بربسته وشتابان به دیارابدی سفرکرده است.انسان ازاین جهت که بشریت روزبه روز از معیارهای انسانی فاصله میگیرد.وچنانچه شمافردی رابامعیارهای انسانی مشاهده کنید شایسته ترین خطاب برای او همان لفظ انسان است.وشتابان به این جهت که شقایق درابتدای جوانی رخت سفر ابدی رابربست.آری شقایق.بانوی که نگاهش به زندگی یک نگاه انسانی بود.انسانی طبیعت دوست.وبه نوعی ازجنس خودما یعنی ازخانواده کوهنوردی.انسانی که بعدازمرگش با اهدای عضو به چند نفرحیات دوباره بخشید.خبردرگذشت این بزرگواربرای تمام شنوندگان دردناک بودوهرکس به نوعی با بازماندگان نامبرده ابرازهمدردی نمود.به یقین تمام رفتگان ازاین دست رحمت شده هستند.وما ماندگان بیشتر ازهر رفته ای نیازمند رحمت هستیم.پیامهای تسلیت بقدری زیبا و وزین بودکه هیچ جای برای پیام تسلیت بنده باقی نمانده ومن فقط خواننده پیامهای تسلیت بودم.اما!انسان فراموشکاربعد ازچند مدتی هرآنچه رابراو گذشته است ازخوشی ویامصیبت به فراموشی خواهد سپرد.وانسانهای بزرگواردرپس غبارگذرزمان به فراموشی سپرده خواهندشد.انسانهای بزرگوارشایسته این هستند که همیشه موردتکریم وتجلیل قرارگیرند.انسانهای پاک طینت هیچ وقت نباید به فراموشی سپرده شوند.کمترین کاری که ما میتوانیم انجام دهیم این است که تلاش کنیم یاد این افراد همیشه درذهن زندگان روشن باشد.وچقدرشایسته است که  نام شقایق دردل دریای بیکران بیستون جاودانه شود.حداقل کاری که ما میتوانیم انجام دهیم گشایش یک مسیر دردیواره بیستون به نام شقایق میباشد.مسیری که تا ابد نام او رادرذهن انسانهای نیک اندیش زنده نگه خواهد داشت.باشدکه نگاه همیشگی شقایق ازبلندای بیستون به دشتهای زیبای ابن دیارموجبات آرامش خاطربازماندگان رافراهم آورد.یقینا بعدازگذشت مدتی هرسنگنوردی که داستان مسیرشقایق راشنیده باشد هنگامی که ازکناردیواره بیستون میگذرد نگاهی به بالاانداخته ویاد این بانوی فداکار راگرامی میدارد  


 

شقایق

ماحصل10ساعت تلاش گشایش30مترازمسیر باکارگذاشتن13عددمیانی.

  
نویسنده : مرتضی زارع ; ساعت ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٢/٢۱
تگ ها :