کوهنوردان کرمانشاه راچه میشود...

 

کوهنوردان کرمانشاه راچه میشود که این همه ریا وتزویر را میبینند وهیچ عکس العملی نشان نمیدهند

 

کوهنوردان کرمانشاه راچه میشود :که این همه دو روی ودغل بازی را میبینند وهیچ عکس العملی نشان نمیدهند. کوهنوردان کرمانشاه را چه میشود که این نان به نرخ روز خوران را میبینند وهیچ عکس العملی نشان نمی دهند

اکبرعلیون:حدود 17یا18سال پیش برای اولین باربا شادروان اکبرعلیون برنامه رفتم (صعود دیواره سرطاق)تازه اول راه کوهنوردی بودم بعدازانجام برنامه مذکور درگروه کلی سین جین شدم که چرا با اکبر این برنامه را اجراء کرده ام.هنوز با ارتباطات سیاه کوهنوردی آشنا نبودم هنوزهفت خطهای کوهنوردی رانشناخته بودم.هنوز فکر میکردم که همه فقط کوه میروند نمیدانستم درپس پرده چه جریانهایی وجود دارد.جریانهایی که به ناحق سعی درتخریب یک عده داشتند.جریانهایی که باهر حرکت نو وتازه ای بشدت مخالفت می کردند.وسعی در القاء این تفکر را داشتند که هر آنچه در کوهنوردی هست دروجود یک عده خاص خلاصه شده است.تعدادی از افراد درآن زمان به مخالفت با این جریان برخاسته وسعی در آگاهی بخشیدن به دیگران را داشتند این تلاشها درغالب اجرای برنامه مستقل ارائه گزارشات برنامه ها وارتباط با دیگرکوهنوردان شهرانجام میشد.اجازه بدهید از آن افرادفقط از اکبر علیون نام ببرم.آه که فقط خدا میداند یک عده بی انصاف چه ها که نکردند برای تخریب شخصیت نامبرده.هنوز حرکتهای که برای منزوی کردن نامبرده انجام میشد را بیاد دارم.والبته این حرکتها فقط برعلیه کسانی انجام میشد که از نظر فنی حرفی برای گفتن داشتند.واکبر درنهایت صبرومظلومیت جفاهای که براو میشد رابه جان میخرید وفقط با تنهای خود درکوه واجرای برنامه های که از که ازحدود وتوان افرادخود خواه خارج بود جریانهای منحط گروه را به سخره میگرفت .یادم می اید وقتی پا جای پای اکبرگذاشتیم.فاصله ما با او بقدر یکدنیا آه زیاد شده بود.واین فاصله تا زمان مرگ او ادامه داشت .شاید این سوال در ذهن خواننده بوجود آید.که این نوشته به چه چیزی میتواند ارتباط داشته باشد عرض خواهم کرد.یک مدت است در کوهنوردی این شهر چسبیدن به افرادی که نانی اطرافشان پیدا میشود باب شده است این افراد نان بده میتوانند در قید حیاط باشند یاخیر از دنیا رفته باشند.چسبیدن به زندگان میتواندصعودی رایگان به داخل یا خارج کشور به ارمغان داشته باشد.ویاشرکت در همایش یاجلسه ای ودرنتیجه نزدیک شدن به مسئولین .وافراد خوشنامی که از دنیا رفته اند.مانند شاد روان علیون که چسبیدن به آنها ونوشتن در باره محاسن آنهامیتواند باعث آبرو جمع کردن برای بعضی ها شود.دراینجا باز هم باید بگویم کوهنوردان کرمانشاه را چه میشود.ایها الناس این چیز ها را که من میگویم مربوط 100سال پیش نیست که مردم به یاد نیاورند .یاتمام افرادی که در آن زمان حضور داشتند الان مرده باشند وکسی چیزی به یاد نیاورد.طرف صحبت من اول با دوستان ان مرحوم میباشد که الان هم هراز چند گاهی باهم برخورد داریم .بعد باجامعه کوهنوردی کرمانشاه.کی میخواهید از این وضعیت خلاص شوید کی میخواهید یک کلام فقط یک کلام دررد این همه ریا وتزویر حرف بزنید.باز هم خطاب به دوستان نزدیک ان مرحوم دور نیست که به سراغ شما بیایم و رودر روی شما بنشینم وتمام آن خاطرات را به یاد شما بیاورم آنوقت یا باید عکس العملی نشان بدهید یا که من در ادامه سلام علیک باشما تجدید نظرکنم آن زمان دور نیست .بجهت استحضار خوانندگان محترم باید عرض کنم که خیلی از کوهنوردان کرمانشاه درباره جریانهای از این دست رودر روبا بنده حرف زده اند واگر روزی نیاز به اثبات مدعا باشد این افراد یا باید به بنده دروغ بگویند یابه خودشان.مرتضی زارع

/ 3 نظر / 17 بازدید
یوسف سورنی نیا

یاد و خاطره زنده یاد علیون گرامی و درود بر آقا مرتضی که من همیشه از اون به عنوان یه سنگنورد ازاد و آزاد منش یاد می کنم . متاسفم که در جامعه کوهنوردی شهرمان شاهد یه همچین شرایطی بودیم و الان هم هستیم ولی این شرایط محدود به کرمانشاه نمی شود و شوربختانه در تمام تار و پود کوهنوردی کشور ریشه دوانده مرتضی جان. شاد باشی و سر افراز .