طاق بستان سرطاق(رخ)

مسیررخ:

مسیررخ دردیواره سرطاق ازمرداد89تاخرداد90طی 11برنامه گشایش گردید.تراورس کارگاه3به 5  تراورس هوشیار نامگذاری شده است گشایش توسط هدایت.قنبری.زارع

/ 1 نظر / 21 بازدید
طوفان

با آرزوی موفقیت و شادی هر چه بیشتر خسته نباشید[لبخند][گل]