برای آقای داهیم.

آقای داهیم عزیزوقتی قصدداشتم درذیل پست جدید وبلاگ شما کامنتی بگذارم متوجه شدم که کامنتینگ شما بسته است.برایم جای سوال بودکه چطورمیشود انسان خونگرم ومردم داری مانندجنابعالی کامنتینگ وبلاگش را ببندد. پی جوشدم پاسخ دادید بله خودم قسمت نظرات را بسته ام بیشتر که پی جوشدم درچند پست قدیمی ترشمامتوجه شدم ازکامنت گذار بی نامی گلایه کرده ایدالبته بسیارمحترمانه.آقای داهیم برداشت بنده این است که نوشته های کامنت گذاربی نام خاطرشما را آزرده است به همین خاطر کامنتینگ خودرامسدودکرده اید.آقای داهیم اگر حدس من درست است که استدعا دارم نوشته زیر رامطالعه کنیدواگربرداشت من غلط بود اطلاع دهید بلافاصله پست راحذف خواهم کرد.آقای داهیم یقین دارم که تصمیم شماعین عقلانیت میباشداما چه کنم که دراین اوقات همیشه کم حوصله بوده ام امیدوارم که به بنده ببخشیدوفرض رابرنصیحت نگذارید.آقای داهیم سوالی ازشما دارم .سهم شهرما ازکوهنویسی مجازی چقدر است؟یا بنظرشماچه رتبه ای میتوانیم برای خودمان قائل شویم.باعرض پوزش جواب راخودم خدمتتان عرض میکنم درفضای مجازی سهم ها بصورت آزاد دراختیار استفاده کنندگان قرار میگیرد هرجماعتی بسته به توان خود میتوانند ازاین سهم ها برداشت کنندوتوانمندی خود را ارتقاء دهند و رتبه بندی نیزبه تعدادوبلاگها بستگی داردخب شهری که 50کوهنویس مجازی داردبه یقین ازشهری که 20کوهنویس مجازی داردبالاتر است البته کیفیت رامدنظرقرارنداده ام.آقای داهیم حالاشمافرض کنید یک وبلاگی درکرمانشاه تحت تاثیرنوشته های بی نام اول قسمت کامنتینگ راببندد بعد کل وبلاگ راتعطیل کندخب مایک رتبه سقوط میکنیم.به نظرشماچه کسی سودمیکند؟آقای داهیم اجازه میخواهم بیست سالی به عقب برگردم یک تازه واردبودم دردنیایی کوهنوردی مشتاق حرکت ویادگیری.جسته وگریخته اخبارسنگنوردی نوین به ما میرسیدوآرام آرام گوشها داشت تیزمیشد.دیگر صعودچندساعته دیواره سرطاق وچندروزه دیواره بیستون مشتاقان راراضی نمیکردهمه مایل به حرکت بودندهمه دنبال صعودهای سرعتی،انفرادی وگشایشهای ضربتی بودندوبسان تمام طول تاریخ یک عده سخت مخالف این گونه حرکتهای نوین بودند.آقای داهیم مخالفان حرکتهای نوین تاجایی که زور داشتندباتیغ خودشان میبریدندوهرجاکه زورشان نمیرسیدیک عده خاک برسر دورقاب چین راتحریک میکردند که حرکتهای جوانان راضایع کنندوموجبات سرخوردگی آنان رابوجود آورندآقای داهیم خوب است که ازآقای فریبرزحسینی بپرسید که بعدازصعودانفرادی مسیرگذشت چگونه بااو برخورد کردندآقای داهیم خوب است که بازهم ازفریبرز حسینی بپرسید زمانی که کمیته فنی خانه کوهنوردان بودبخاطر صعودبنده باسرطنابی زنده یاد علیون (دیواره سرطاق)چه برسرش آوردندختم کلام اینکه آقای داهیم نوآوری همیشه باعث میشود عده ای کناربروندوچقدر خوب است انسانها بدانندکه چه وقت باید کناربروند آقای داهیم نمیدانم مثالم چقدر بااصل مطلب ارتباط دارداما میخواهم بعرض برسانم که انگارکوهنوردی وکوهنویسی مجازی دریک راه قرار دارندوعده ای قصد دارند همان بلایی راکه بسرکوهنوردی آوردند برسر کوهنویسی مجازی هم بیاورند درست است که ازبنده وجنابعالی سنی گذشته است اما دروبلاگ نویسی تازه کارهستیم ومشتاق یادگیری آقای داهیم امثال همان افرادی که چوب لای چرخ کوهنوردی گذاشتند الان قصد دارند که چوب لای چرخ این طفل نوپا(کوهنویسی مجازی)درکرمانشاه بگذارندروش کاملایکسان است.سعی درکم ارزش جلوه دادن حرکت افراد.آقای داهیم وظیفه دارم که بعرض برسانم آن کوهنوردی که هشت هزاریهارابه زیر میکشد با آن فردعادی که خوراکش را دریک کیسه پلاستیکی میگذارد وبه کوه میرود دارای حقی یکسان ازسفره کوهنوردی میباشندوهیچ کدام تقدمی بردیگری ندارند.آقای داهیم تاحدودی میدانم که چه چیزهای برای شما نوشته اندیک نمونه اش راکه به خود ما گفته اند برایتان می نویسم روزی که ازگروه سیاه خانه کوهنوردان بیرون آمدیم گفتند برویدبروید بزودی می آئیم وازپای دیواره ای جمعتان میکنیم آقای داهیم مادرکوهنوردی با اینچنین افرادی روبرو هستیم این که درفضای واقعی اتفاق می افتد ومعلوم است حال شما تجسم کنید  فضای مجازی چه میدانی است برای اینگونه افراد.آقای داهیم بازهم عرض میکنم هروبلاگ فعال درکوهنوردی این شهریعنی یک پله ارتقاء.فکرکنم این پست طولانی ترین نوشته من باشداما آقای داهیم آدمی است که ارزش وقت گذاشتن را دارد .ودرآخرخطابم به خوانندگان محترم میباشداین پست مختص آقای داهیم میباشد شما بعنوان خواننده آزاد هستید که موافق یامخالف باشیدودرنهایت احترام هیچ پاسخی به کامنتها داده نمیشود.

/ 7 نظر / 13 بازدید
حسین

درودبرشما جناب زارع درابتدالینک وبلاگ آقای داهیم رابرای خوانندگان محترم قرارمیدهم که ببینند این کوهنوردعزیزوبااخلاق درمدت فعالیت مجازیشان جزاحترام و خضوع و مهربانی چیزی نداشته و ندارند http://20mard.blogfa.com/ وامابعد ایشان و گروه توانمندشان دربرنامه های متنوع و مهیج با توانایی بالااقدام به اجرای برنامه نموده اند و بی غرور فقط برای تشویق کوهنوردان گزارش و تصاویر مفصل خارج از هرگونه حاشیه و فقط برای ثبت خاطرات دروبنوشتشان قرارداده اند. ایشان علاوه براجرای برنامه هانسبت به امرآموختن درکلاسهای مختلف اقدام درخشان نموده اند و به قولی کوهنوردی را کلاسیک ادامه میدهند جناب زارع من در چند برنامه درخدمت ایشان بوده ام و به جرات میگویم جزصفا و خلوص و مهربانی که برگرفته ازمکتب کوهستان است چیزی ازایشان ندیده ام.همیشه قدردان بزرگان و فعالان کوهنوردی هستند. من ازدل افگاری ایشان آگاه بودم و حضورا" ازیشان دلجویی کردم ولی تحمل هم حدی داره.دقیاقا همان شخص که با نام((شما)) برایشان کامنت میگذاشت برای من هم اظهارلطف میکرد!!!ولی حرکت که شروع شدحیفه که با این سنگ اندازیهامنحرف یا قطع بشه من از شما بابت این پست سپاسگزا

محمد داهیم

سلام و به نام خدای مهربان : دوستان خوب وبا شرف کوهمردان با صفا جناب آقای زارع و حسین گرامی من خاک پای شما و تمامی کوه نوردان واقعی کرمانشاه و... هستم واز اینکه زحمت کشیدید و حقایق را همنطور که آقا مرتضی بخوبی تشخیص و نقد کردند . هست . من همینکه شما مردان کوهنورد محبوب را بدست آورده ام ودر دنیای مجازی در کنارتان هستم خدا را شاکرم . بخاطر اینکه خاطره ای از کوهروی می نوشتم یاد بودی بود و یادگاری . مثل دوران مدرسه و دبیرستان و سربازی و کارمندی و ....این هم دنیای دیگری و جذابتر نه چیزی دیگر من یک کوه رو معمولی ...وقتی دوستی احساس می کند من و دوستان دیگر داریم در کرمانشاه خود را نشان می دهیم و پست ها را به دقت نمی خواند وبه عکس ها توجه دارد و نظری می نویسد . ... افسوس و صد افسوس من ننویسم شما آقا مرتضی و آقا حسین ودوستان دیگر ... هم همینطور پس جوانان و علاقه مندان چگونه به این ورزش مفرح علاقه و روی آورند ....بازهم تشکر و سپاسگزارم مرتضی جان یک دنیا ممنونم علی نگهدارت

لیلا صالحی

جناب داهیم: بنده از خوانندگان همیشگی وبلاگتان هستم از هیچ موضوعی هم خبردار نیستم اما یکی از موثرترین پستها برایم همیشه گزارشهای شخصی وبلاگ شما و خصوصا وبلاگ جناب عیوضی، ریاحی، امجدیان و سایر عزیزان در این عرصه می باشد زیرا با ارائه این نوع گزارش ها با اکثر مناطق کرمانشاه آشنا شدم ما بیشتر با ارتفاعات مهم ایران اشنا هستیم و اگر گزارشات شخصی افراد نباشد چگونه می توانیم مناطق زیبای سرزمینمان را بشناسیم؟ در هر کاری خصوصا اگر مثبت و تاثیر گذار باشد، عده ای سعی دارند مانع حرکت شوند و بقول معروف همیشه به درختی که بار دارد سنگ می زنند امیدوارم جسارتم را بپذیرید زیرا بنده در حدی نیستم که اظهار نظر کنم اما چون در این موضع همدرد هستیم و این خطر برای همه ما وجود دارم، پیشنهادم این است که به کامنتهای ناشناس جواب ندهیم آرزوی موفقیت برای جناب داهیم و سایر عزیزان دارم

فرهاد نامداری

درود بر جناب زارع برای من کم تجربه سوال شده بود که چرا کوهمرد خوش ذوق و با مرامی مانند جناب داهیم عزیز چگونه است که کامنتینگ وبلاگ با صفایش را بسته باشد.پیش خودم فکر میکردم شاید از دنیای وقتگیرمجازی به ستوه آمده باشند.اما موضوع را برای بنده روشن کردید.در ایام عید که در مرخصی بودم،خیلی مایل بودم دوستان جدیدی چون آقای داهیم و آقای ریاحی را زیارت کنم اما انگار بخت و اقبال با من همراه نبود(البته گل روی شما را قبلا بارها زیارت کرده ام).به هرحال همانطور که فرمودیدو به نظر می رسد،قصد دارند که چوب لای چرخ این طفل نوپا بگذارند.از اینجا به جناب داهیم با مرام سلام می فرستم و بی صبرانه منتظرم که برای گزارش های زیبا ،با صفا و بی ریایش،با افتخار کامنت بگذارم و بگویم حماقت کامنت گذار بی نام و بی بته را به بزرگواریشان ببخشند.

صادق

جناب داهیم سلام هنوز سعادت دیدارتان را نداشته ام ولی مطالب شما شیوا - کامل- زیبا و جامع هستند نباید میدان را خالی کنید همانطور که آقای زارع فرمودند جامعه کوهنوردی به افراد سالم و بدون حاشیه چون شما نیازمند است موفق باشید

مرضیه ( ما زنده ... )

آقای داهیم بابا بیاین بنویسین دیگه این همه آدم اومدن ازتون خواهش کردن[لبخند] پدر خدابیامرزم می گفت : هر موقع یکی بهتون رو انداخت روشو زمین نندازین. اگه نیاز نیود رو نمینداخت خلاصه اینکه اینهمه آدم بهتون احتیاج دارن شمام روشونو زمین نندازین [چشمک] ببخشینا فضولی کردما [خجالت]

محمد داهیم

سلام مرتضی جان از راه دور دست شما را می بوسم و از اینکه قلبی با محبت و با صفا داری و کوهمرد واقعی و بدون خش هستی خیلی در قلبم من جای داری و از این جا از همنوردانی که در وبلاگ شما برایم کامنت گذاشتتند .بسیار قدر دان و ممنونم . [خداحافظ]