برای حسن جوادیان.

شایدبرای نوشتن درباره حسن جوادیان کمی دیرباشداماازهمان چندروزاول حادثه فوت زنده یادجوادیان به فکراین بودم که مطلبی درباره بزرگواریهای این عزیزسفرکرده بنویسم.بجرات میتوانم بگویم  این چندروزجزسخت ترین دوران وبلاگ نویسی من بوده است دائم باخودم فکرمیکردم چه بایدبنویسم که بتوانم حق حسن جوادیان رابجابیاورم.بایدبنویسم سنگنوردتوانمندی بودخب این ازواضحات بود.بایدبنویسم که اخلاق مداربودخب این هم ازواضحات بود.دراین دوران که کوهنوردی وسنگنوردی دارد تبدیل به یک کاراقتصادی میشودمگر میشود ازعاشقی حسن چیزی نوشت.مجبورشدم به عقب برگردم خیلی عقب وهرآنچه برخورد را باایشان داشتم مرور کنم بلکه بتوانم چیزی ازقلم افتاده باشد راپیداکنم که بابیان کردن آن گوشه ای ازمحاسن این بزرگوار رامطرح کرده باشم.واقع امر این است که چیزی رانتوانستم پیداکنم هرچه بود رادیگران بسیارزیبا بیان کرده بودند.فقط یک نکته کوچک اما ارزشمند راپیدا کردم فکر میکنم بابیان این نکته بتوانم کمکی کرده باشم به آشکار شدن گوشه ای از محاسن ناپیدای اخلاقی والبته توانمندی این عزیز.شایدحدود دو ساعت ازآن اتفاق ناگوارگذشته بود که مطلع شدم وبلافاصله با آرش فرنگ تلفنی حرف زدم  یادم است درجواب سوال من که پرسیدم چه کسانی آنجا بودندپاسخ داد زیادبودیم.زیاد.این دوبار زیادگفتن راخوب یادم است.حالا که به سالهاقبل برمیگردم می بینم  مدتها بود  دراین شهر کسی توان جمع کردن تعدادزیادی سنگنورد رابدور خود نداشته است.حسن جوادیان یکی ازمعدود سنگنوردانی بود که هنر جمع کردن جامعه سنگنوردی را داشت. درمرداد93هم درسایت کوهنامه عرض کرده بودم که او موتور محرک سنگنوردی کرمانشاه است و البته یک سنگنورد الهام بخش.میدانم هرچه بخواهم درباره او بنویسم تکرار مکررات است.امایقین دارم اگراین اتفاق ناگوار نمی افتاد سنگنوردی کرمانشاه درقسمت تنوع،کمیت،کیفیت مسیروکثرت مناطق سنگنوردی سربه آسمان می سائید.شایدبعد ازفروکش کردن غصه هایمان تازه متوجه شویم چه اتفاقی افتاده است.

/ 4 نظر / 207 بازدید
طوبا آذرگشب

به قول شاملو: مجال بی رحمانه اندک بود و واقعه سخت نامنتظر.... تسلیت می گم جناب زارع به شما و جامعه سنگنوردی کرمانشاه. روحشون قرین شادی و آرامش باشه.

گل کوه

از صمیم قلب برای فقدان این شخصیت برجسته متاسفیم . به نکته خیلی جالبی اشاره کردید موتور محرک سنگنوردی کرمانشاه و کسی که قادر بود تعداد زیادی رو دور هم جمع کنه . ادامه دهنده راهش باشید. اجازه ندید این جمعیت پراکنده بشه. اجازه ندید زحماتش بر باد بره . لطفا [گل][گل][گل][گل]

فواد رضاپور

تسلیت به شما و همه سنگ نوردان خوب کرمانشاه .... راستش در کشور ما در هر زمینه ای خوب ها کم تعداداند و معمولا قدرشان دانسته نمی شود ... امیدوارم با درایت همنوردان خوب کرمانشاه این اتفاق غم انگیز تبدیل به فرصتی باشد در آینده تا فقدان بزرگی چون او کمتر احساس شود ...

ابراهیم

غم از دست دادن آقای جوادیان برای سنگنوردی کرمانشاه بار گرانیست بدوش به همیه همنوردانش تسلیت میگویم امیدوارم پیش کسوتانی دلسوز روزی به تجزیه وتحلیل این اتفاقات هولناک و غم انگیز که در کوهنوردی دیارمان کم هم نیست بپردازندتاشاید بشود پیش گیری کرد واین سرمایه های بزرگ رابه آسانی از دست ندهیم یادش گرامی باد