پست های ارسال شده در دی سال 1390

دیواره بیستون(صدف)

مسیرصدف. تاریخ گشایش 74.تعدادمیانی 16عدد.طول33متر.درجهb12/5.گشایش توسط هدایت. زارع.کرجی.ظهوری.مسیر مذکوردرسال84ترمیم گردید میانیهای قدیمی (پیچ8 ورق نبشی )کشیده شدوبولت هیلتی کارگذاشته شد .ترمیم توسط هدایت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید