/ 3 نظر / 66 بازدید
روشن قوامیان

درود بر شما کار بزرگی انجام دادید و نام گذاری مسیر به نام نوتاش هم در نوع خود عالی بود.ان شا الله بتونیم در رکاب شما باشیم.

محمد امجدیان

با درود و با عرض تبریک پر توان و مانا باشید همنوردان کار شما قابل تقدیر است .ممنون بی شک انجام کار های بزرگ: مزدشان معراج روح است و تشویقشان نوازش باد. قانو نشان عشق است و قانون گذارشان معشوق.[گل]

محمد داهیم

درود بر سنگ نوردان خستگی ناپذیر کرمانشاهی . گشایش و صعود ایستادگی و مردانگی شما را روی دیواره بیستون تبریک می گویم . خدا قوت مردان بیستون همیشه استوار