دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

دیواره بیستون(صدف)

مسیرصدف. تاریخ گشایش 74.تعدادمیانی 16عدد.طول33متر.درجهb12/5.گشایش توسط هدایت. زارع.کرجی.ظهوری.مسیر مذکوردرسال84ترمیم گردید میانیهای قدیمی (پیچ8 ورق نبشی )کشیده شدوبولت هیلتی کارگذاشته شد .ترمیم توسط هدایت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 57 بازدید
شهریور 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
2 پست
مهر 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
5 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
3 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
7 پست
بهمن 90
13 پست
دی 90
11 پست
آذر 90
8 پست