دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

آقای مشتکوب عامل این بی مبالاتی را ازهیئت اخراج کنید.وخودشماهم..

آقای مشتکوب عامل این بی مبالاتی را ازهیئت اخراج کنید.و خودشماهم ازسنگنوردان بابت این بی مبالاتی پیش آمده عذرخواهی کنید. خبراین ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 22 بازدید

آقای مشتکوب از ابتدای راه به بیراهه میروی.

  آقای مشتکوب درگفتگوباخبرنگارفارس درکرمانشاه مواردی رامطرح نموده اندکه بسیارجای تعجب دارد.ایشان یاقصد داشته اند ابتدای کارشان درهیئت کوهنوردی بامقداری زیاده ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 34 بازدید
شهریور 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
2 پست
مهر 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
5 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
3 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
7 پست
بهمن 90
13 پست
دی 90
11 پست
آذر 90
8 پست