دیار بیستون

ندایی ازدل این دریای سنگ میخواندم که بیا...

طاق بستان پارک کوهستان(اولتیماتوم)

بعدازمعرفی مسیرهای دواشکفت درنظردارم مسیرهایsportکه بصورت پراکنده درپارک کوهستان گشایش شده است راخدمت خوانندگان محترم معرفی نمایم.لازم به ذکراست منظورازپراکنده ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 87 بازدید
شهریور 94
1 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
2 پست
مهر 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
5 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
3 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
7 پست
بهمن 90
13 پست
دی 90
11 پست
آذر 90
8 پست