دیواره بیستون(صدف)

مسیرصدف.

تاریخ گشایش 74.تعدادمیانی 16عدد.طول33متر.درجهb12/5.گشایش توسط هدایت. زارع.کرجی.ظهوری.مسیر مذکوردرسال84ترمیم گردید میانیهای قدیمی (پیچ8 ورق نبشی )کشیده شدوبولت هیلتی کارگذاشته شد .ترمیم توسط هدایت .زارع 

/ 0 نظر / 63 بازدید